Visa D7: Định cư Bồ Đào Nha dễ dàng khi có thu nhập thụ động hàng tháng từ 20 triệu đồng.

Nếu bạn sở hữu thu nhập thụ động từ 20 triệu đồng mỗi tháng và muốn định cư hoặc bắt đầu cuộc sống mới ở Bồ Đào Nha thì Visa…

Continue ReadingVisa D7: Định cư Bồ Đào Nha dễ dàng khi có thu nhập thụ động hàng tháng từ 20 triệu đồng.