Sở hữu thẻ xanh Mỹ với dự án EB-5 Group 90 Xây dựng khu dân cư: Sự thành công được bảo chứng của trung tâm vùng CMB và nhà phát triển Hillwood

  • Post author:
  • Post category:MỹTin tức

Với lịch sử thành công ấn tượng của cả hai bên, dự án EB-5 hợp tác lần thứ 39 của Trung tâm vùng CMB và Tập đoàn Xây dựng Hillwood…

Continue ReadingSở hữu thẻ xanh Mỹ với dự án EB-5 Group 90 Xây dựng khu dân cư: Sự thành công được bảo chứng của trung tâm vùng CMB và nhà phát triển Hillwood

Dự án EB-5 vùng nông thôn South Face Village at Okemo: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh chóng, hoàn vốn 800,000 USD chỉ sau 4 năm

Với thế mạnh là dự án EB-5 thuộc vùng TEA nông thôn, dự án Xây dựng Căn hộ Cao cấp South Face Village at Okemo giai đoạn 2 giúp nhà…

Continue ReadingDự án EB-5 vùng nông thôn South Face Village at Okemo: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh chóng, hoàn vốn 800,000 USD chỉ sau 4 năm