VISA BULLETIN – BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 6/2024: MỘT THÁNG ĐỨNG YÊN VỚI TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB

So với tháng 5/2024, tất cả ngày ưu tiên/ngày hành động cuối của các chương trình định cư diện EB trên bản tin visa bulletin tháng 6/2024 đối với Việt…

Continue ReadingVISA BULLETIN – BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 6/2024: MỘT THÁNG ĐỨNG YÊN VỚI TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB

Dự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh, an toàn vốn đầu tư với dự án EB-5 vùng nông thôn, cấu trúc vốn tốt, tỷ lệ việc làm 180%.

Hội đủ các yếu tố cần thiết để làm nên một dự án EB-5 tốt tại thời điểm hiện tại, Dự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Xây…

Continue ReadingDự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh, an toàn vốn đầu tư với dự án EB-5 vùng nông thôn, cấu trúc vốn tốt, tỷ lệ việc làm 180%.