EEBC và chương trình đề cử tỉnh bang Express Entry

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) thông qua hệ thống nhập cư nhanh Express Entry đang là con đường định cư, sở hữu thẻ PR phù hợp cho người lao động nước ngoài có vốn tiếng Anh tốt và có job offer (thư mời nhận việc) từ một chủ lao động Canada. Chương trình có ở hầu hết tỉnh bang như: British Columbia, Saskatchewan, Ontario, đảo Hoàng tử Edward…

Ứng viên chương trình EE PNP được đánh giá và xét chọn theo số điểm từ cao xuống thấp.

 

Hai nhánh chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP)

Hầu hết các tỉnh bang ở Canada đều có chương trình đề cử để thu hút người nhập cư đến làm việc, kinh doanh và sinh sống gọi là Provincial Nominee Program (PNP). Mỗi PNP có 2 cách chính để nộp đơn là:

 • Đăng ký trực tiếp vào chương trình phù hợp, trực thuộc PNP mà không thông qua Express Entry (non-Express Entry PNP stream). Theo nhánh này, tùy chương trình mà ứng viên có thể được đánh giá theo hệ thống điểm riêng của tỉnh bang hay các tiêu chí khác. Điển hình như: Skill Immigration (SI) của British Columbia hay Existing work permit của Saskatchewan.
 • Đăng ký vào chương trình PNP thông qua hệ thống tính điểm Express Entry (Express Entry PNP stream)của liên bang. Nhánh chương trình này có quy định chung và có mặt ở hầu hết các tỉnh bang của Canada.

Trong khuôn khổ bài viết này, RVS giới thiệu đến bạn cách thức hệ thống Express Entry PNP hoạt động, điển hình là chương trình EEBC (Đề cử tỉnh bang British Columbia thông qua Express Entry).

 

Chương trình Express Entry PNP là gì?

Khác với nhánh Express Entry (EE) cấp liên bang, các tỉnh bang sử dụng hệ thống tính điểm của Express Entry (Comprehensive Ranking System – CRS) để đánh giá ứng viên theo tiêu chí phù hợp riêng của từng địa phương. Tuy vậy, ứng viên phải đảm bảo tiêu chí chung của chương trình EE dành cho diện lao động để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Cơ quan Nhập cư, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tổ chức các đợt xét chọn định kỳ dành riêng cho tỉnh bang theo tiêu chí điểm ứng viên từ cao xuống thấp. Các đợt chọn này thường có điểm xét chọn và độc lập với chương trình EE liên bang. Khi được cấp chứng nhận đề cử của tỉnh bang, ứng viên được cộng thêm 600 điểm vào bảng điểm CRS của mình. Với số điểm cộng này, hầu hết ứng viên đều đạt điều kiện đăng ký thường trú nhân Canada. Do đó có được đề cử của tỉnh bang là chìa khóa định cư thành công với chương trình EE PNP.

 

2 cách để ứng viên đăng ký chương trình EE PNP

Cách 1: Ứng viên đăng ký EE PNP từ web chính phủ tỉnh bang

Ứng viên liên hệ với tỉnh bang và đăng ký đề cử theo chương trình Express Entry riêng của tỉnh bang.

 • Nếu tỉnh bang đồng ý cấp chứng nhận đề cứ, ứng viên cần tạo hồ sơ Express Entry (hoặc cập nhật hồ sơ nếu đã có) và thể hiện đã được đề cử.
 • Ứng viên nhận được bản xác nhận đề cử từ PNP thông qua tài khoản trực tuyến của mình.

Cách 2: Ứng viên đăng ký EE PNP từ web chính phủ liên bang

 • Ứng viên tạo hồ sơ Express Entry tại cổng thông tin chính phủ liên bang.
 • Tại đây cổng thông tin chương trình Express Entry, ứng viên chọn chương trình PNP EE của tỉnh bang và vùng lãnh thổ mà mình dự định đăng ký.
 • Nếu một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ gửi cho ứng viên “thông báo quan tâm” đến tài khoản của ứng viên, tiếp theo, ứng viên cần liên hệ với PNP tỉnh bang đó.
 • Ứng viên cần đăng ký chương trình EE PNP của tỉnh bang đó.
 • Tỉnh bang sẽ cung cấp đề cử cho ứng viên thông qua tài khoản trực tuyến dưới dạng điện tử.
 • Ứng viên nhận được bản xác nhận từ PNP, chấp nhận đề cử thông qua tài khoản trực tuyến của mình.

Cách tạo hồ sơ Express Entry

Trong cả hai cách đăng ký EE PNP, ứng viên cần tạo hồ sơ Express Entry. Đây là căn cứ để ứng viên có hồ sơ trong hệ thống xét chọn EE PNP định kỳ. Do đó, ứng viên có thể mở hồ sơ EE từ sớm và cập nhật khi có thay đổi thông tin.

Ứng viên đăng ký tài khoản tại https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html

 

Hồ sơ EE sẽ bao gồm các thông tin về

 • Quốc tịch
 • Tuổi
 • Khả năng ngôn ngữ
 • Các thành viên trong gia đình
 • Giáo dục
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Chi tiết về lời mời làm việc tại Canada (nếu có)

 

Yêu cầu chung để đủ điều kiện đăng ký EE PNP

Hầu hết các chương trình EE PNP yêu cầu ứng viên có hồ sơ Express Entry thỏa điều kiện của một trong 3 chương trình của liên bang theo bảng bên dưới.

 

Điều kiện Canadian Experience Class
(CEC)
Federal Skilled Worker Program

(FWS)

Federal Skilled Trades Program

(FSP)

Ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Pháp

CLB 7 nếu mã NOC là 0, A

CLB 5 nếu mã NOC NOC là B

Tiếng Anh hoặc Pháp
 • CLB 7
Tiếng Anh hoặc Pháp
 • CLB 5 kỹ năng nói và nghe
 • CLB 4 kỹ năng đọc và viết
Mã ngành công việc Có kinh nghiệm làm việc tại Canada 1 trong các mã ngành NOC sau:
 • 0
 • A
 • B
Có kinh nghiệm làm việc (tại Canada hoặc nước ngoài) 1 trong các mã ngành NOC sau:

·      0

 • A
 • B
Có kinh nghiệm làm việc (tại Canada hoặc nước ngoài) nhóm mã ngành NOC:

·      B

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc 1 năm tại Canadatrong 3 năm gần nhất (toàn thời gian hoặc kết hợp toàn thời gian và bán thời gian) 1 năm liên tục trong vòng 1 năm gần nhất (ngành nghề ưu tiên được cộng dồn kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Xem ngành ưu tiên tại primary occupation) 2 năm trong vòng 5 năm gần nhất

Two years within last 5 years (toàn thời gian hoặc kết hợp toàn thời gian và bán thời gian)

Job offer

Lời mời làm việc

Không bắt buộc Không bắt buộc

Được cộng điểm (50 điểm CRS) nếu có thư mời nhận việc từ chủ lao động Canada nhóm 0, A, B; 200 điểm nếu nhóm NOC 00)

 • Bắt buộc

Một lời mời làm việc toàn thời gian hợp lệ tại Canada trong thời hạn ít nhất 1 năm; HOẶC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong lĩnh vực nghề nghiệp có tay nghề cao do chính quyền cấp tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc liên bang của Canada cấp.

Bằng cấp giáo dục Không yêu cầu Tốt nghiệp PTTH

Được cộng thêm điểm nếu có bằng cấp cao hơn. (Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bằng cấp khác…)

Không yêu cầu

 

NOC là danh sách tất cả các ngành nghề trên thị trường lao động Canada. NOC mô tả từng công việc theo loại kỹ năng và cấp độ kỹ năng. Đối với mục đích nhập cư, đây là những nhóm công việc chính:

 • Loại kỹ năng 0 (không) – Skill Type 0 (zero): Công việc quản lý (ví dụ: giám đốc)
 • Cấp độ kỹ năng A – Skill Level A: Các công việc chuyên môn thường yêu cầu bằng cấp đại học (ví dụ: bác sĩ, kỹ sư)
 • Cấp độ kỹ năng B – Skill Level B: Các công việc kỹ thuật và nghề có kỹ năng thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hoặc đào tạo như một người học nghề (ví dụ: đầu bếp, thợ điện)
 • Cấp độ kỹ năng C: Các công việc trung cấp thường yêu cầu đào tạo trung học và / hoặc đào tạo theo công việc cụ thể (ví dụ: tài xế xe tải)
 • Cấp độ kỹ năng D: Các công việc lao động đào tạo tại chỗ (ví dụ: công nhân nông trại)

 

Quy trình cơ bản chương trình EE PNP

Tùy vào từng tỉnh bang mà điều kiện yêu cầu ứng viên chương trình EE PNP khác nhau như: cần có thư mời nhận việc (hoặc không), số năm kinh nghiệm, trình độ ngôn ngữ… Tuy nhiên, quy trình cơ bản của chương trình là tương tự nhau, gồm các bước sau đây:

 

 • Bước 1: Mở hồ sơ Express Entry
 • Bước 2: Đăng ký chương trình EE PNP
 • Bước 3: Cung cấp số hồ sơ EE (Express Entry profile number) và mã người tìm việc (Job Seeker Validation Code) cho PNP. Chuyển trạng thái hồ sơ EE sang được đề cử cấp tỉnh
 • Bước 4: Tỉnh bang cấp đề cử (nomitation) qua tài khoản.
 • Bước 5: Chấp nhận đề cử của tỉnh trong hồ sơ EE.
 • Bước 6: Chờ được xét chọn và nhận thư mời đăng ký thường trú nhân (ITA – Inviation to apply) từ IRCC.
 • Bước 7: Nộp hồ sơ đăng ký thường trú nhân.
 • Bước 8: Nhận xác nhận thường trú và thẻ PR.

 

Các bước của quy trình EE PNP sẽ được minh họa cụ thể qua chương trình Express Entry của British Columbia hay còn gọi là EEBC.

Trang web hướng dẫn và nộp đơn EEBC PNP tại: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Express-Entry-B-C

 

Chương trình Express Entry British Columbia (EEBC)

Chương trình EEBC sử dụng hệ thống tính điểm EE và các đợt xét chọn thường xuyên của IRCC để đẩy nhanh việc cấp thường trú cho lao động muốn định cư tại tỉnh bang. Có 4 phân loại EEBC dành cho 4 nhóm đối tượng như sau:

 • EEBC – Skilled worker (lao động kỹ năng cao)
 • EEBC – Healthcare professional (chuyên gia lĩnh vực chăm sóc sức khỏe)
 • EEBC – International graduate (Sinh viên tốt nghiệp đại học)
 • EEBC – Internation post graduate (Sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ, tiến sĩ)

 

Yêu cầu chung đối với đương đơn EEBC

 • Ứng viên chương trình EEBC cần có mã hồ sơ Express Entry. Điều này có nghĩa là ứng viên đã đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện cho một trong 3 chương trình diện nhập cư kinh tế sau đây để được vào nhóm hồ sơ EE:
  • Federal Skilled Worker (FWS)
  • Federal Skilled Trades (FST)
  • Canadian Experience Class (CEC)
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu (theo profile EE).
 • Đủ điều kiện, bằng cấp để làm việc trong ngành nghề tại BC.
 • Có mức lương phù hợp với nghề nghiệp và mặt bằng chung tại BC.
 • Có đủ tài chính để cho bản thân và những người phụ thuộc.
 • Đủ điều kiện, tình trạng nhập cư hợp pháp ở Canada (không có lịch sử phạm pháp, sức khỏe tốt, trên 18 tuổi).

 

Yêu cầu về tài chính

Số thành viên gia đình Greater Vancouver Regional District
(Vùng trung tâm)
Rest of B.C.
(Phần còn lại của BC)
1 $22,804 $19,006
2 $28,390 $23,659
3 $34,902 $29,087
4 $42,376 $35,316
5 $48,062 $40,054
6 $54,205 $45,175
7 hoặc nhiều hơn $60,350 $50,296

 

Yêu cầu đương đơn chương trình EEBC – Skilled worker (lao động kỹ năng)

 • Ứng viên phải có lời mời làm việc (job offer) hợp lệ từ một chủ lao động tại British Columbia cũng như được đào tạo và có kinh nghiệm liên quan công việc dự định thực hiện tại BC.
 • Lời mời làm việc phải là công việc toàn thời gian, lâu dài hoặc không có ngày kết thúc.
 • Công việc phải thuộc loại nghề nghiệp có kỹ năng được Phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC 0, A, B.
 • Có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến công việc trong job offer.

 

Yêu cầu đương đơn chương trình EEBC – Healthcare professional (chuyên gia lĩnh vực chăm sóc sức khỏe)

Được bảo lãnh hoặc có lời mời làm việc (job offer) toàn thời gian, lâu dài từ một cơ quan y tế công với tư cách là:

  • Bác sĩ
  • Chuyên gia
  • Y tá đã đăng ký giấy phép hành nghề
  • Y tá tâm thần đã đăng ký giấy phép hành nghề
  • học viên y tá
  • Chuyên gia sức khỏe chẳng hạn như:
   • Bác sĩ siêu âm chẩn đoán y tế
   • Dược sĩ lâm sàng
   • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
   • Kỹ thuật viên bức xạ y tế
   • Nhà trị liệu nghề nghiệp
   • Nhà vật lý trị liệu
 • Nếu là nhân viên hộ sinh, ứng viên cần có thư xác nhận từ một tổ chức hành nghề được thành lập ở BC.
 • Có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến job offer.

 

Yêu cầu đương đơn chương trình EEBC – International graduate (Sinh viên tốt nghiệp đại học)

 • Đã hoàn thành bằng cấp, chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một cơ sở giáo dục sau trung học (cao đẳng, đại học) đủ điều kiện ở Canada trong ba năm qua.
 • Có lời mời làm việc (job offer) toàn thời gian lâu dài từ một chủ lao động BC. Công việc phải thuộc loạinghề nghiệp có kỹ năng được Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC 0, A, B).
 • Lời mời làm việc phải là công việc toàn thời gian, lâu dài hoặc không có ngày kết thúc.

 

Yêu cầu đương đơn chương trình EEBC – Internation post graduate (Sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ, tiến sĩ)

 • Tốt nghiệp trong ba năm gần nhất với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (PhD) về khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc sức khỏe thuộc các lĩnh vực sau:
 • Nông nghiệp
 • Khoa học sinh học và y sinh
 • Khoa học máy tính, thông tin và các dịch vụ hỗ trợ
 • Kỹ thuật
 • Công nghệ kỹ thuật
 • Ngành y tế và khoa học lâm sàng liên quan
 • Toán học và thống kê
 • Nghiên cứu và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
 • Khoa học vật lý
 • Xem chi tiết các ngành được chấp thuận tại BC PNP IPG & EEBC IPG Eligible Programs of Study Document
 • Không cần phải có job offer từ chủ lao động.
 • Cần thể hiện ý định sinh sống lâu dài tại British Columbia.

 

Quy trình nộp đơn EEBC

Bước 1: Đăng ký (register)

 • Bước đầu tiên là đăng ký với Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng Skills Immigration Registration System – SIRS) của BC bằng hình thức trực tuyến. Bước này chỉ áp dụng cho hai chương trình EEBC – lao động kỹ năng và EEBC – tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Còn hai chương trình EEBC – Chuyên gia y tế và EEBC – thạc sĩ, tiến sĩ có thể đăng ký trực tiếp tại BC PNP online.
 • Việc đăng ký SIRs giúp BC đánh giá công việc, nơi làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và mức lương của ứng viên. Tỉnh bang sẽ xem xét và so sánh so với nhu cầu của thị trường lao động BC.
 • Ứng viên được đánh giá điểm dựa trên các yếu tố khác nhau như: loại NOC, mức lương theo năm, nơi làm việc, kinh nghiệm, trình độ giáo dục, ngôn ngữ…
 • Sau khi đăng ký SIRS thành công, ứng viên sẽ nằm trong danh sách hồ sơ chờ nhận lời mời đăng ký chính thức. Thời hạn nhận lời mời là trong vòng 12 tháng. Sau thời hạn này, hồ sơ ứng viên sẽ không còn trong danh sách và có thể nộp đăng ký mới.
 • Đăng ký SIRS là miễn phí. Tất cả những người đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chương trình.
 • SIRS là một hệ thống đăng ký dựa trên điểm giúp BC lựa chọn ứng viên tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Bằng cách đăng ký, đương đơn thể hiện sự quan tâm đến việc đăng ký BC PNP. Đây không phải là một đơn xin thường trú hay đề cử.
 • Đăng ký SIRS bằng cách tạo tài khoản, đăng nhập và điền thông tin tại https://www.pnpapplication.gov.bc.ca/user/sign-in
 • Những tài khoản đã tạo nhưng không hoàn thành đăng ký sẽ bị hủy sau 30 ngày.
 • Trước khi đăng ký chương trình BC PNP, ứng viên phải hoàn thành việc mở hồ sơ chương trình Express Entry của Ứng viên đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang của IRCC sẽ nhận được số hồ sơ Express Entry và mã xác nhận Người tìm việc.
 • Đến bước này, ứng viên đã có thể đăng ký với BC PNP.

Bước 2: Nhận lời mời (invitation)

 • Những người đăng ký đủ điều kiện theo danh mục EEBC – lao động kỹ năng và EEBC – tốt nghiệp cao đẳng, đại học sẽ nhận được lời mời nộp đơn theo phân nhánh chương trình Express Entry BC.
 • Số lượng lời mời được phát hành dựa trên khả năng phân bổ và xử lý đề cử hàng năm của BC PNP.
 • BC PNP xếp hạng điểm đăng ký của các ứng viên cùng danh mục chương trình. Theo định kỳ, BC PNP tiến hành bốc thăm để mời những người đăng ký có điểm số cao nhất nộp hồ sơ Express Entry.
 • Nếu bạn được mời nộp đơn, ứng viên có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày được mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua BCPNP Online. Lời mời nộp đơn không phải là bước đảm bảo ứng viên sẽ được chấp thuận để được đề cử.
 • Nếu không nhận được lời mời, ứng viên có thể thực hiện các bước để cải thiện điểm số của mình. Ví dụ như cải thiện kỹ năng ngôn ngữ hoặc trình độ học vấn của mình.

 

Bước 3: Nộp đơn đăng ký EE PNP (Application)

 • Ứng viên gửi đơn đăng ký Express Entry BC thông qua BCPNP Online.
 • Sau khi nhận được thư mời nộp hồ sơ, ứng viên hai chương trình EEBC – lao động kỹ năng và EEBC – tốt nghiệp cao đẳng, đại học có thể nộp đơn trực tuyến. EEBC – Chuyên gia chăm sóc sức khỏe và EEBC – Thạc sĩ, tiến sĩ không cần thư mời và có thể nộp đơn trực tiếp thông qua BCPNP Online.
 • Ứng viên có 30 ngày theo lịch để đăng ký qua BCPNP Online. Phí xử lý đơn là 1,150 CAD.
 • Nếu được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được một đề cử để sử dụng đăng ký thường trú. BC PNP có thể từ chối đơn đăng ký của ứng viên nếu chi tiết đơn đăng ký ở bước này khác với thông tin đăng ký ở bước 1.

 

Bước 4: Nhận đề cử (Nomination)

Ứng viên nhận đề cử của tỉnh bang và nộp đơn vào IRCC để được thường trú.

Nếu đơn đăng ký của ứng viên được chấp thuận, BC PNP sẽ đề cử đăng ký thường trú thông qua hệ thống IRCC Express Entry. Đương đơn phải chấp nhận đề cử thông qua cổng IRCC Express Entry để nhận được lời mời liên bang đăng ký thường trú với tư cách là một ứng viên cấp tỉnh từ IRCC.

Ứng viên sẽ nhận được thư mời đăng ký thường trú từ IRCC. Nếu IRCC chấp thuận đơn, ứng viên sẽ nhận được thị thực thường trú nhân Canada (thẻ PR).

Đề cử của BC PNP không đồng nghĩa với việc cho phép ứng viên làm việc trong khi IRCC đang xử lý đơn đăng ký. Nếu muốn làm việc tại BC trong thời gian này, ứng viên phải có giấy phép lao động (work permit) hợp lệ tại Canada.

Nếu không có giấy phép lao động, hoặc giấy phép lao động của ứng viên đã hết hạn (hoặc sắp hết hạn trong vòng 120 ngày), ứng viên phải nộp đơn lên IRCC để xin giấy phép lao động. BC PNP không thể thay mặt ứng viên nộp đơn xin nhưng có thể cung cấp thư hỗ trợ giấy phép lao động cho đơn đăng ký của ứng viên tới IRCC.

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định tại các nước.

Mời Quý nhà đầu tư liên hệ ngay RVS qua hotline 094.117.6006 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 23, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 094.117.6006
 • Website: rvs.vn
 • Email: info@rvs.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn