Canada công bố hạn mức visa dành cho sinh viên quốc tế và thay đổi về giấy phép lao động sau tốt nghiệp PGWP áp dụng từ năm 2024

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo rằng họ đang áp dụng giới hạn tạm thời về số lượng sinh viên quốc tế được cấp thị…

Continue ReadingCanada công bố hạn mức visa dành cho sinh viên quốc tế và thay đổi về giấy phép lao động sau tốt nghiệp PGWP áp dụng từ năm 2024