Hộ chiếu mới năm 2024 của Canada đẹp như một tác phẩm nghệ thuật với bảo mật cực kỳ cao

(Theo website chính phủ Canada) Từ 18 tháng 6 năm 2023, Canada bắt đầu cấp hộ chiếu mới và từ mùa xuân 2024 sẽ áp dụng cấp mẫu mới này…

Continue ReadingHộ chiếu mới năm 2024 của Canada đẹp như một tác phẩm nghệ thuật với bảo mật cực kỳ cao