Tiêu chuẩn xử lý của IRCC sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2022

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Ủy ban Thường vụ Quốc tịch và Nhập cư của Quốc hội Canada đã chất vấn bộ trưởng nhập cư về 2,1 triệu đơn đăng ký đang tồn đọng của IRCC.

Bộ trưởng Bộ Di trú – ông Sean Fraser đã xuất hiện trước Ủy ban Thường vụ Quốc tịch và Nhập cư của Quốc hội Canada để tham gia vào nghiên cứu mới của ủy ban về các hồ sơ tồn đọng và thời gian xử lý của IRCC.

Ủy ban quốc hội bao gồm các quan chức chính phủ liên bang được bầu chọn. Nhiệm vụ của họ là giám sát chính sách liên bang liên quan đến nhập cư và đa văn hóa, cũng như giám sát sở di trú và hội đồng tị nạn. Họ tiến hành các nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị để định hướng chính sách nhập cư. Bộ trưởng Fraser thay mặt cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) tham gia vào nghiên cứu về số đơn đăng ký tồn đọng của ủy ban.

Tính đến ngày 29 tháng 4, số đơn tồn đọng của IRCC đã hơn 2,1 triệu hồ sơ đang chờ các quyết định về quốc tịch, nhập cư và tạm trú. Số đơn này đã tăng gấp đôi kể từ tháng 4 năm 2021, một phần do hồ sơ của Giấy phép Du lịch Khẩn cấp Canada-Ukraine (CUAET).

Các tiêu chuẩn xử lý sẽ trở lại mức tiêu chuẩn vào cuối năm

IRCC sẽ hướng tới việc đưa thời gian xử lý trở lại mức tiêu chuẩn, áp dụng cho phần lớn chương trình định cư diện kinh tế vào cuối năm 2022.

Các tiêu chuẩn xử lý đề cập đến mục tiêu mà IRCC đặt ra để xử lý đơn đăng ký. Lưu ý rằng các tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thời gian xử lý thực tế.

IRCC đã rất nỗ lực để cải thiện thời gian xử lý bằng cách bổ sung thêm 11.000 nhân viên, cũng như hiện đại hóa hệ thống nhập cư. Bộ trưởng Bộ Di trú – ông Sean Fraser cho biết ngân sách 827 triệu USD để số hóa hệ thống hiện tại sẽ chuyển đổi việc nhập cư ở Canada. Đến nay, những nỗ lực hiện đại hóa đã giúp IRCC hoàn thiện được 156.000 giấy xác nhận thường trú trong quý đầu tiên của năm 2022.

Ngoài ra, IRCC đã dành 85 triệu USD để đẩy nhanh tốc độ xử lý cho một số chương trình nhập cư diện kinh tế, chẳng hạn như gia hạn thẻ PR. Những lần gia hạn thẻ PR được xử lý trung bình 120 ngày vào tháng 12, nhưng đến nay đã giảm xuống còn 65 ngày.

Những thay đổi tích cực của Express Entry

Trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng, ông Sean Fraser ám chỉ rằng hệ thống Express Entry sẽ có một số thay đổi tích cực trong thời gian tới.

“Chúng tôi sẽ cải thiện tính linh hoạt của hệ thống Express Entry. Hệ thống này sẽ cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu đến người lao động để lấp đầy khoảng trống trong các lĩnh vực lao động chính càng sớm càng tốt theo hệ thống hiện tại với độ chính xác cao hơn”.

Một trong những nhiệm vụ của ông Fraser với tư cách là bộ trưởng là mở rộng con đường thường trú dành cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài thông qua chương trình Express Entry. Bộ trưởng trước đó đã gợi ý, các vòng mời Express Entry theo ngành nghề cụ thể có thể là một khả năng trong tương lai.

Facebook
Twitter
LinkedIn