Bản tin visa Mỹ tháng 4/2022: Sự chuẩn bị cần thiết cho chương trình trung tâm vùng

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Theo bảng tin visa mới nhất là tháng 4/2022 vừa được phát hành, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục ngưng cấp visa đối với chương trình Trung tâm vùng. Tuy nhiên, khác với các tháng trước, việc tạm không phát hành visa nói trên là cần thiết để chờ luật EB-5 trung tâm vùng mới có hiệu lực sau 60 ngày nữa.

Cập nhật tin thức EB-5 mới nhất (tháng 3/2022)

 • Ngày 11/3/2022, Quốc hội Mỹ chính thức thông qua đạo luật EB-5 “Reform and Integrity Act – Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5” và trình tổng thống ký.
 • Ngày 15/3/2022, tổng thống Joe Biden đã ký đạo luật Consolidated Appropriations Act, mà EB-5 “Reform and Integrity Act là một nội dung quan trọng trong đó.
 • Về nguyên tắc, sau khi được tổng thống ký, chương trình trung tâm vùng EB-5 đã được tái cấp phép để hoạt động thêm 5 năm, đến 30/9/2027. Tuy nhiên cần có thêm 60 ngày để việc gia hạn này bắt đầu có hiệu lực. Khoảng thời gian này là cần thiết để Sở Di trú Mỹ USCIS ban hành các form mẫu, văn bản hướng dẫn và các trung tâm vùng chuẩn bị xin giấy phép hoạt động dự án EB-5.
 • Khung thời gian chờ 60 ngày để chương trình trung tâm vùng tiếp tục được hoạt động thể hiện trên bản tin visa bulettin tháng 4/2022.
 • Đối với chương trình EB-5 trực tiếp, USCIS vẫn xử lý và phát hành visa đối với các hồ sơ đã nộp thành công và đến lượt. Tuy nhiên, các đơn nộp mới sau ngày 11/3/2022 phải tuân theo luật EB-5 “Reform and Integrity Act”, tức mức đầu tư tối thiểu đã tăng lên 800.000 USD vùng TEA và 1.050.000 USD vùng ngoài TEA.

Chú giải thuật ngữ visa bulletin

 • Final action dates: Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên. Biểu thị là ngày nộp đơn chương trình thành công của đương đơn, ghi nhận trên receipt của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS (ví dụ đơn I-526 của EB-5).
 • Dates for filing: Ngày nộp đơn đăng ký visa. Thông báo cho biết ngày có thể nộp đơn lên Trung tâm visa quốc gia (NVC) xin visa.
 • Current – C: Hiện tại. Visa đang sẵn sàng cấp phát.
 • Unthorized – U: Không được ủy quyền. Visa đang không có sẵn để cấp phát.

Nội dung chính Visa bulletin Mỹ tháng 04/2022

 • Hồ sơ định cư từ Việt Nam cho các chương trình EB-1, EB-3, EB-3, EB-4, EB-5 trực tiếp (C5 and T5) đều ở trạng thái “Hiện tại”, thể hiện bằng chữ C – Current ở bảng A: Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên và bảng B: Ngày nộp hồ sơ. Điều này có nghĩa là visa đang sẵn sàng cấp phát cho các chương trình nói trên.
 • Riêng chương trình trung tâm vùng EB-5 (I5 & R5) vẫn đang ngưng xử lý hồ sơ và phát hành visa, thể hiện bằng trạng thái: “Không được phép” – U – Unthorized. Ngày dự kiến cấp visa chương trình này là kể từ 15/5/2022 (60 ngày kể từ ngày tổng thống ký đạo luật EB-5 “Reform and Integrity Act – Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5”.

 

Diện định cư dựa trên việc làm

 • EB-1: Người lao động được ưu tiên: Hạn mức visa 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của diện EB-4 và EB-5.
 • EB-2: Thành viên của các ngành nghề chuyên nghiệp, có bằng cấp cao hoặc người có khả năng vượt trội. Hạn mức visa 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với số visa chưa cấp hết của diện EB-1.
 • EB-3: Lao động kỹ năng, chuyên gia và lao động khác: Hạn mức visa 28,6% mức độ trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của EB-1 và EB-2. Trong đó cấp không quá 10.000 visa cho diện “Lao động khác”.
 • EB-4: Một số người nhập cư đặc biệt. Hạn mức 7,1% mức trên toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: Hạn mức visa 7,1% mức trên toàn thế giới, không ít hơn 3.000 trong số đó dành cho các nhà đầu tư ở khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao nhắm mục tiêu và 3.000 dành cho các nhà đầu tư ở các trung tâm vùng theo Sec. 610 của Pub. L. 102-395.

Ngày Hành Động Cuối/Ngày Ưu Tiên

Diện định cư dựa trên việc làm Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/03/2019 C 8/7/2013 C C
EB-3 C 22/03/2018 C 15/01/2012 C C
Lao động khác C 01/6/2012 C 15/01/2012 C C
EB-4 C C 01/5/2017 C 01/4/2020 C
Lao động tôn giáo U U U U U U
EB-5 đầu tư trực tiếp
(C5 and T5)
C C C C C C
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng
(I5 and R5)
U U U U U U

 

Ngày nộp hồ sơ

 

Diện định cư dựa trên việc làm Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/4/2019 C 01/9/2014 C C
EB-3 C 01/4/2018 C 22/01/2012 C C
Lao động khác C 01/8/2015 C 22/01/2012 C C
EB-4 C C 15/6/2017 C C C
Lao động tôn giáo C C 15/5/2017 C C C
EB-5 đầu tư trực tiếp
(C5 and T5)
C C C C C C
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng
(I5 and R5)
C 15/12/2015 C C C C

 

Định cư Mỹ diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • Thứ nhất: (F1) Con trai và con gái chưa kết hôn của Công dân Mỹ: Hạn mức visa 23.400 cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của diện F4.
 • Thứ hai: (F2) Vợ/chồng và con cái, con trai và con gái chưa kết hôn của Thường trú nhân Mỹ: Hạn mức visa 114.200, cộng với số (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226.000, cộng với bất kỳ visa diện F1 nào chưa cấp hết.
 • (F2A) Vợ/chồng và con cái của Thường trú nhân: Hạn mức visa 77% giới hạn ưu tiên của diện F2, trong đó 75% được miễn giới hạn cho mỗi quốc gia;
 • (F2B) Con trai và con gái (21 tuổi trở lên) của Thường trú nhân: 23% giới hạn ưu tiên của diện F2.
 • Thứ ba: (F3) Con trai và con gái đã kết hôn của Công dân Mỹ: Hạn mức 23.400, cộng với bất kỳ visa nào chưa cấp hết của diện F1 và F2.
 • Thứ tư: (F4) Anh chị em của Công dân Mỹ trưởng thành: 65.000, cộng với bất kỳ số visa nào chưa cấp hết của 3 diện F1, F2, F3.

Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên

Bảo lãnh gia đình Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines 
F1 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/01/2000 01/3/2012
F2A C C C C C
F2B 22/9/2015 22/9/2015 22/9/2015 01/01/2001 22/10/2011
F3 22/11/2008 22/11/2008 22/11/2008 15/9/1997 08/6/2002
F4 22/3/2007 22/3/2007 15/9/2005 01/01/2000 22/8/2002

 

Ngày nộp hồ sơ

 

Bảo lãnh gia đình Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines 
F1 15/5/2016 15/5/2016 15/5/2016 01/5/2001 22/4/2015
F2A C C C C C
F2B 22/9/2016 22/9/2016 22/9/2016 22/4/2001 01/10/2013
F3 22/8/2009 22/8/2009 22/8/2009 01/3/2001 8/11/2003
F4 01/10/2007 01/10/2007 01/022006 22/12/2000 22/4/2004

 

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định tại các nước.

Mời Quý nhà đầu tư liên hệ ngay RVS qua hotline 094.117.6006 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 23, E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 094.117.6006
 • Website: vn
 • Email: info@rvs.vn

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn