Sở Di Trú Mỹ xóa một trong các câu hỏi trong phần Hỏi & Đáp EB-5

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đã xóa một trong các câu hỏi trong phần Hỏi & Đáp EB-5 sau khi bị xử thua trong vụ kiện với Trung Tâm Vùng Behring, liên quan đến quy định yêu cầu 600 Trung Tâm Vùng phải được tái cấp phép lại của mình.

Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đã xóa một trong các câu hỏi trong phần trong phần Hỏi & Đáp EB-5
Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đã xóa một trong các câu hỏi trong phần Hỏi & Đáp EB-5
USCIS thua kiện Trung tâm vùng Behring

Tháng 3/2022, Quốc hội Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 2022 (RIA), yêu cầu cải tiến hệ thống giám sát các Trung Tâm Vùng.

Cuối tháng 4, USCIS thông báo hủy cấp phép các Trung Tâm Vùng đang hoạt động. Đồng thời, yêu cầu các Trung Tâm Vùng phải tiến hành nộp đơn I-956. Sau khi đơn I-956 được USCIS duyệt mới được bắt đầu huy động vốn EB-5 quay trở lại.

Thông báo này của USCIS nhanh chóng gặp phải rất nhiều chỉ trích. Trung tâm vùng Behring ngay sau đó đã tiến hành nộp đơn kiện USCIS lên Toà án Quận Bắc California. Trung tâm vùng Behring khẳng định USCIS đã hiểu sau luật EB-5 mới đồng thời vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính (APA).

Đến ngày 25/06 vừa qua, Tòa án Quận Bắc California đã ra lệnh cho USCIS hủy bỏ quy định yêu cầu các Trung Tâm Vùng xin tái cấp phép lại. Đồng thời, Tòa án cũng yêu cầu thêm USCIS cần nhanh chóng xử lý đơn I-526 mới của các Nhà Đầu Tư EB-5 thông qua các trung tâm vùng đang hoạt động.

Sở Di Trú Mỹ xóa một trong các câu hỏi trong phần Hỏi & Đáp EB-5

Trước khi Tòa án Quận Bắc California đưa ra phán quyết, ở câu hỏi số 2 trong phần Hỏi & Đáp chương trình EB-5 trên trang web của mình, USCIS đã bày tỏ rõ quan điểm đối với câu hỏi: “Các Trung Tâm Vùng được chỉ định trước đây có thể tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư mà không cần phải nộp lại đơn I-956 hay không?”

USCIS đã trả lời là không và yêu cầu tất cả các Trung Tâm Vùng phải nộp đơn I-956. Sau khi đơn này được chấp thuận mới được kêu gọi vốn đầu tư. Việc này áp dụng cho cả những Trung tâm Vùng đã được chỉ định trước đây.

Sau khi bị thua kiện, USCIS đã tiến hành xóa câu hỏi và câu trả lời số 2 này. Đây được xem là động thái “chấp thuận” đầu tiên của Sở Di trú đối với yêu cầu từ phía Tòa án Quận Bắc California được thông báo vào ngày 25/06.

Câu hỏi số 2 trong phần Hỏi & Đáp EB-5 đã được USCIS xóa

Tuy nhiên, trong phần Hỏi & Đáp chương trình EB-5, USCIS vẫn để lại câu hỏi số 3. Thể hiện rằng Nhà Đầu Tư có khoản đầu tư vào Trung Tâm Vùng (với Mẫu đơn I-956 được phê duyệt sau ngày 14 tháng 5 năm 2022), chỉ có thể nộp đơn I-526 sau khi Trung Tâm Vùng đã nộp đơn đăng ký dự án (đơn I-956F, trước đây là mẫu I-924) và nhận được số biên nhận.

Facebook
Twitter
LinkedIn