Số người nhập cư tồn đọng của Canada đã tăng vọt đến 2,4 triệu người

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Số lượng đơn xin nhập cư đang chờ xử lý của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tăng lên 2,4 triệu người trên tất cả các ngành nghề lao động. Ngoài ra, số lượng hồ sơ tồn đọng của IRCC đã tăng 257.499 người chỉ trong tháng qua, phần lớn là do lượng đơn xin tạm trú tăng đáng kể.

Tình trạng tồn đọng hồ sơ tạm trú và thường trú vẫn còn tăng. Trong khi đó, lượng công dân tồn đọng đã giảm xuống còn khoảng 394.664 người trong tháng 5, so với hơn 400.000 người vào tháng 4. Tính đến ngày 1/6 số lượng kiểm kê của Canada như sau:

 • Kiểm kê quốc tịch là 394.664 đơn đăng ký.
 • Kiểm kê hộ khẩu thường trú là 522.047 người.
 • Kiểm kê tạm trú tăng lên 1.471.173 người.

Số lượng công việc tồn đọng của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) kể từ mùa hè năm 2021:

 • Ngày 1-6/6 năm 2022: 2.387.884 người
 • Ngày 30/4 đến ngày 2/5 năm 2022: 2.130.385 người
 • Ngày 11-12/4 năm 2022: 2.031.589 người
 • Ngày 15 và 17/3 năm 2022: 1.844.424  người
 • Ngày 1/2 năm 2022: 1.815.628 người
 • Ngày 15/12 năm 2021: 1.813.144 người
 • Ngày 27/10 năm 2021: 1.792.404 người
 • Ngày 6/7 năm 2021: 1.447.474 người

Tình trạng tồn đọng của Express Entry liên tục được cải thiện

Hồ sơ tồn đọng của 3 chương trình Express Entry đã được cải thiện đấng kể trong tháng qua. Mặc dù số lượng đơn thường trú tồn đọng tăng nhẹ nhưng kể từ tháng 5, IRCC đã giảm 9.286 đơn Express Entry tồn đọng.

Chương trình Express Entry Số đơn kể từ ngày 29 tháng 4 Số đơn kể từ ngày 31 tháng 5
Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) 7.522 6.088
Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) 32.883 25.081
Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) 484 434
Tổng cộng 40.889 31.603

Các vòng mời Express Entry cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và các ứng viên thuộc Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) sẽ tiếp tục vào đầu tháng 7 năm 2022. Thông báo này đẫ được Bộ trưởng Bộ Di trú – ông Sean Fraser, đưa ra vào ngày 22/4.

Đây là thay đổi tích cực trong bối cảnh nhập cư Canada vì Express Entry là con đường chủ yếu để Canada chào đón những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế.

Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã làm giảm đáng kể khả năng xử lý đơn đăng ký nhập cư của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) và một số thay đổi về chính sách như tạm dừng các đợt công bố kết quả của chương trình Express Entry.

Vào tháng 7, Express Entry đã sẵn sàng phục hồi để trở thành phương tiện thu hút nhân tài quốc tế của Canada. Trên thực tế, chính phủ Canada sẽ tăng dần số lượng nhập cư Express Entry hàng năm cho hơn 110.000 người nhập cư vào năm 2024.

Việc giảm số lượng hồ sơ Express Entry là động lực khiến Bộ trưởng Bộ Di trú của Canada thông báo rằng tất cả vòng mời sẽ tiếp tục vào tháng 7 và thời gian xử lý sẽ trở lại 6 tháng đối với hầu hết những người nộp đơn mới. Các vòng mời đã tạm thời bị tạm dừng đối với Chương trình Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) kể từ tháng 12/2020. Các ứng viên của Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) đã không có kết quả nào kể từ tháng 9/2021. Express Entry là cách chính IRCC chào đón những người nhập cư có tay nghề cao.

Chương trình tay nghề liên bang Quebec và PNP cũng được cải thiện

Số lượng hồ sơ của Chương trình tay nghề liên bang Quebec đã giảm xuống còn 27.146 người so với 32.130 vào cuối tháng 4.

Ngoài ra, Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cũng giảm xuống còn 68.221 người so với 72.194 người.

Mặt khác, đơn tồn đọng của Chương trình Tạm trú đến Thường trú (TR2PR) tiếp tục tăng đến 49.447 người so với 44.449 người trong tháng trước. IRCC đã vận hành Chương trình TR2PR từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021 để cho phép khoảng 90.000 ứng viên ở Canada đăng ký thường trú nhân.

Nhập cư diện gia đình

Tổng số đơn đăng ký nhập cư Canada diện gia đình đã lên đến 112.837 người trong tháng 5 so với 108.863 người vào tháng 4.

Chương trình Vợ/ Chồng hoặc người sống chung hợp pháp tại Canada tăng nhẹ so với cuối tháng Tư.

Chương trình Cha mẹ hoặc ông bà (PGP) đã tăng trở lại và hiện ở mức 41.802 người so với 38.478 người vào tháng trước đó. IRCC vẫn chưa công bố chi tiết về kế hoạch PGP năm 2022. Gần đây, IRCC đã thông báo rằng kể từ ngày 4/7, họ đang thực hiện các cải cách cho phép một số cha mẹ và ông bà ở lại Canada trong tối đa 7 năm cho mỗi lần nhập cảnh theo Super Visa.

Tồn đọng 200.000 Đơn xin tạm trú

Số lượng tồn đọng đơn tạm trú là 1.471.173 người, tăng 216.382 người so với ngày 29/4.

Sự tăng nhanh của hồ sơ tạm trú vào thời điểm này trong năm là điều rất bình thường. Có một phần tác động quan trọng theo mùa đối với các đơn xin cư trú tạm thời, phần lớn thường trú nhân muốn đến Canada giữa mùa xuân và mùa thu. Ví dụ, hầu hết sinh viên quốc tế nộp đơn xin giấy phép học tập vào thời điểm này trong năm để họ có thể bắt đầu học tập tại Canada vào  cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Một ví dụ khác, nhiều người nộp đơn xin thị thực tạm trú (TRV) vào thời điểm này trong năm vì muốn đến thăm Canada trong những tháng ấm áp hơn giữa mùa xuân và mùa thu.

Theo người phát ngôn của cơ quan truyền thông IRCC, số lượng thị thực tạm trú và giấy phép làm việc đã tăng lên đáng kể với sự ra đời của Cơ quan cấp phép du lịch khẩn cấp Canada-Ukraine (CUAET). Chương trình này cho phép IRCC đưa người nước ngoài đến Canada thông qua các quy trình, mạng lưới và cơ sở hạ tầng thị thực tạm trú hiện có. Đây là một con đường cư trú tạm thời đến Canada và không phải là một chương trình tị nạn. Tính đến ngày 8/6, IRCC đã nhận được 296.163 đơn đăng ký CUAET.

Như vậy, tổng lượng hồ sơ tồn đọng của TRV đã tăng lên 771.482 người so với 621.451 người vào ngày 29/4.

Trong khi đó, tồn đọng giấy phép học tập là 173.353 người so với 132.280 người.

Kiểm kê giấy phép làm việc là 236.735 người so với 189.061 người.

Gia hạn giấy phép làm việc cũng đã tăng lên 171.998 người so với 144.842 người.

Vào cuối tháng 1 , IRCC đã cung cấp thông tin cập nhật cho công chúng về nỗ lực quản lý hồ sơ tồn đọng, đạt được nhiều tiêu chuẩn xử lý đơn xin hơn và hiện đại hóa hệ thống nhập cư. Điều này đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và thuê nhiều nhân viên xử lý hơn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài viết liên quan