Bản tin visa Mỹ tháng 2/2022 và cập nhật nóng chương trình EB-5

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Tình hình cấp phát visa các chương trình định cư Mỹ trong tháng 2/2022 tương tự như tháng trước đối với hồ sơ từ Việt Nam. Theo đó, các chương trình EB-1, EB-3, EB-5 trực tiếp đều có tình trạng visa là hiện tại “Current”. Song song đó, chương trình EB-5 vừa có cập nhật quan trọng từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Sự kiện DHS rút đơn kháng cáo là tâm điểm đầu năm 2022 trong ngành EB-5.

DHS hủy bỏ kháng cáo vụ kiện của trung tâm vùng Behring

Để hiểu rõ tính chất của sự kiện có tầm ảnh hưởng to lớn đến ngành EB-5 này, RVS xin tóm tắt quá trình như sau:

 • Tháng 6/2021, Trung tâm vùng Behring nộp đơn kiện Chad Wolf (Cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ), yêu cầu tòa án vô hiệu hóa Quy tắc hiện đại hóa EB-5 (ban hành vào tháng 11/2019, theo đó, vốn đầu tư EB-5 vùng TEA tăng từ 500.000 USD lên 900.000 USD.
 • Ngày 22/6/2021, Thẩm phán Jacqueline Scott Corley của Quận Bắc California đã ra phán quyết rằng Chad Wolf và người kế nhiệm là Kevin McAleenan (Cựu Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa) đã vượt quá thẩm quyền trong việc ban hành Quy tắc Hiện đại hóa EB-5. Điều này đã đảo ngược số tiền đầu tư bắt buộc từ 900.000 USD về lại mức 500.000 USD.
 • Ngày 23/8/2021, DHS nộp đơn kháng cáo. Điều này dấy lên lo ngại chương trình EB-5 sẽ tăng giá lên 900.000 USD (vốn tối thiểu vùng TEA) trở lại nếu DHS kháng cáo thành công.
 • Ngày 6/01/2022, DHS và Sở Di trú Nhập tịch Mỹ USCIS thông báo rút kháng cáo đối với quyết định của thẩm phán Jacqueline Scott Corley của Quận Bắc California trong vụ kiện của trung tâm vùng Behring.

Ý nghĩa của việc DHS rút kháng cáo

 • Với việc DHS và USCIS rút kháng cáo, phán quyết của thẩm phán Quận Bắc California giữ nguyên hiệu lực. Do đó, luật EB-5 hiện hành vẫn là luật trước thời điểm tháng 11/2019. Vốn đầu tư tối thiểu chương trình EB-5 vùng TEA hiện tại là 500.000 USD (ngoài vùng TEA là 1.000.000 USD).
 • Các chuyên gia ngành EB-5 dự đoán rằng, nhiều khả năng DHS rút kháng cáo vì việc này không còn cần thiết. Thay vào đó, USCIS sẽ đệ trình lên quốc hội Mỹ thông qua các quy định mới về chương trình EB-5. Trong đó dự kiế sẽ có nội dung thay đổi vốn đầu tư EB-5 theo hướng tăng thêm.

Nhà đầu tư EB-5 nên làm gì vào thời điểm này?

Lời khuyên dành cho nhà đầu tư EB-5 là tiếp tục nắm bắt cơ hôi đầu tư với vốn tối thiểu 500.000 USD. Trong bối cảnh chương trình trung tâm vùng tạm ngưng, hồ sơ chương trình EB-5 trực tiếp được USCIS xét duyệt nhanh, nhà đầu tư không còn bị tồn đọng visa hay phải chờ đợi quá lâu như trước. Điều này thể hiện bằng bản tin visa bulletin tháng 2/2022 ngay sau đây.

Chú giải thuật ngữ visa bulletin

 • Final action dates: Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên. Biểu thị là ngày nộp đơn chương trình thành công của đương đơn, ghi nhận trên receipt của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS (ví dụ đơn I-526 của EB-5).
 • Dates for filing: Ngày nộp đơn đăng ký visa. Thông báo cho biết ngày có thể nộp đơn lên Trung tâm visa quốc gia (NVC) xin visa.
 • Current – C: Hiện tại. Visa đang sẵn sàng cấp phát.
 • Unthorized – U: Không được ủy quyền. Visa đang không có sẵn để cấp phát.

Visa bulletin Mỹ tháng 02/2022 có gì đặc biệt?

 • Hồ sơ định cư từ Việt Nam cho các chương trình EB-1, EB-3, EB-3, EB-4, EB-5 trực tiếp (C5 and T5) đều ở trạng thái “Hiện tại”, thể hiện bằng chữ C – Current ở bảng A: Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên và bảng B: Ngày nộp hồ sơ. Điều này có nghĩa là visa đang sẵn sàng cấp phát cho các chương trình nói trên.
 • Riêng chương trình trung tâm vùng EB-5 (I5 & R5) vẫn đang ngưng xử lý hồ sơ và phát hành visa, thể hiện bằng trạng thái: “Không được phép” – U – Unthorized trên bản tin visa bulletin. Ngày tiếp theo chờ đợi để gia hạn trung tâm vùng là 18/2/2022.

Diện định cư dựa trên việc làm

 • EB-1: Người lao động được ưu tiên: Hạn mức visa 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của diện EB-4 và EB-5.
 • EB-2: Thành viên của các ngành nghề chuyên nghiệp, có bằng cấp cao hoặc người có khả năng vượt trội. Hạn mức visa 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với số visa chưa cấp hết của diện EB-1.
 • EB-3: Lao động kỹ năng, chuyên gia và lao động khác: Hạn mức visa 28,6% mức độ trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của EB-1 và EB-2. Trong đó cấp không quá 10.000 visa cho diện “Lao động khác”.
 • EB-4: Một số người nhập cư đặc biệt. Hạn mức 7,1% mức trên toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: Hạn mức visa 7,1% mức trên toàn thế giới, không ít hơn 3.000 trong số đó dành cho các nhà đầu tư ở khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao nhắm mục tiêu và 3.000 dành cho các nhà đầu tư ở các trung tâm vùng theo Sec. 610 của Pub. L. 102-395.

Ngày Hành Động Cuối/Ngày Ưu Tiên

Diện định cư dựa trên việc làm Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 22/03/2019 C 8/01/2013 C C
EB-3 C 22/03/2018 C 15/01/2012 C C
Lao động khác C 01/4/2012 C 15/01/2012 C C
EB-4 C C 15/3/2019 C 01/4/2020 C
Lao động tôn giáo C C 15/3/2019 C 01/4/2020 C
EB-5 đầu tư trực tiếp
(C5 and T5)
C C C C C C
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng
(I5 and R5)
U U U U U U

Ngày nộp hồ sơ

 

Diện định cư dựa trên việc làm Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/4/2019 C 01/9/2013 C C
EB-3 C 01/4/2018 C 22/01/2012 C C
Lao động khác C 01/5/2015 C 22/01/2012 C C
EB-4 C C 15/5/2019 C C C
Lao động tôn giáo C C 15/5/2019 C C C
EB-5 đầu tư trực tiếp
(C5 and T5)
C C C C C C
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng
(I5 and R5)
C 15/12/2015 C C C C

 

Định cư mỹ diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • Thứ nhất: (F1) Con trai và con gái chưa kết hôn của Công dân Mỹ: Hạn mức visa 23.400 cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của diện F4.
 • Thứ hai: (F2) Vợ/chồng và con cái, con trai và con gái chưa kết hôn của Thường trú nhân Mỹ: Hạn mức visa 114.200, cộng với số (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226.000, cộng với bất kỳ visa diện F1 nào chưa cấp hết.
 • (F2A) Vợ/chồng và con cái của Thường trú nhân: Hạn mức visa 77% giới hạn ưu tiên của diện F2, trong đó 75% được miễn giới hạn cho mỗi quốc gia;
 • (F2B) Con trai và con gái (21 tuổi trở lên) của Thường trú nhân: 23% giới hạn ưu tiên của diện F2.
 • Thứ ba: (F3) Con trai và con gái đã kết hôn của Công dân Mỹ: Hạn mức 23.400, cộng với bất kỳ visa nào chưa cấp hết của diện F1 và F2.
 • Thứ tư: (F4) Anh chị em của Công dân Mỹ trưởng thành: 65.000, cộng với bất kỳ số visa nào chưa cấp hết của 3 diện F1, F2, F3.

Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên

Bảo lãnh gia đình Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines 
F1 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 8/9/1999 01/3/2012
F2A C C C C C
F2B 22/9/2015 22/9/2015 22/9/2015 01/9/2000 22/10/2011
F3 22/11/2008 22/11/2008 22/11/2008 15/9/1997 08/6/2002
F4 22/3/2007 22/3/2007 15/9/2005 22/4/1999 22/8/2002

 

Ngày nộp hồ sơ

 

Bảo lãnh gia đình Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines 
F1 15/5/2016 15/5/2016 15/5/2016 01/02/2001 22/4/2015
F2A 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021
F2B 22/9/2016 22/9/2016 22/9/2016 01/03/2001 01/10/2013
F3 22/8/2009 22/8/2009 22/8/2009 8/10/2000 01/10/2003
F4 01/10/2007 01/10/2007 01/01/2006 22/8/1999 01/2/2004

 

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định tại các nước.

Mời Quý nhà đầu tư liên hệ ngay RVS qua hotline 094.117.6006 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 23, E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 094.117.6006
 • Website: vn
 • Email: info@rvs.vn

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn