Bản tin visa Mỹ tháng 5/2022: Visa sẵn sàng cho tất cả các diện định cư Mỹ

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Theo bản tin visa Mỹ mới nhất là tháng 5/2022 vừa được phát hành, tất cả các diện định cư Mỹ từ EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5 dành cho Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới (trừ Trung Quốc) đều có trạng thái là sẵn sàng cấp phát, kể cả chương trình đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng.

Điều này có nghĩa là với đơn đăng ký đã được chấp thuận với mỗi chương trình (ví dụ I-14 của EB-1, EB-3; I-526 của EB-5), đương đơn là công dân Việt Nam được quyền nộp đơn xin thẻ xanh Mỹ bằng 1 trong 2 hình thức xử lý lãnh sự (DS-260) hoặc chuyển sang diện visa cư trú (I-485 nếu đang ở Mỹ.

Cập nhật tin tức EB-5 mới nhất (tháng 4/2022)

Một điểm mới khác là chương trình EB-5 kể từ tháng 5/2022 đã được chia nhỏ ra thành 5 loại, gồm:

 • 5th Unreserved (C5, T5, and all others): Đầu tư EB-5 trực tiếp
 • 5th Unreserved (I5 and R5): Đầu tư EB-5 gián tiếp qua trung tâm vùng
 • 5th Set Aside: Rural (20%): Đầu tư EB-5 tại vùng nông thôn được dành riêng 20% visa EB-5.
 • 5th Set Aside: High Unemployment (10%): Đầu tư EB-5 tại vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao được dành riêng 10% visa EB-5.
 • 5th Set Aside: Infrastructure (2%): Đầu tư EB-5 dự án cơ sở hạ tầng được dành riêng 2% visa EB-5.

USCIS cũng vừa ra thông báo mới với các nội dung chính như sau:

 • Tiếp tục xử lý đơn I-526 đầu tư qua trung tâm vùng đã nộp trước ngày 30/6/2021.
 • Tiếp tục xử lý đơn I-526 đầu tư trực tiếp đã nộp trước ngày 15/3/2022.
 • Các trung tâm vùng phải nộp đơn đăng ký xin chỉ định lại từ USCIS để được hoạt động (đơn I-924A).
 • Các dự án EB-5 của trung tâm vùng phải nộp đơn đăng ký với USCIS để được triển khai.
 • Nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 trung tâm vùng kể từ 15/5/2022.

Chú giải thuật ngữ visa bulletin

 • Final action dates: Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên. Biểu thị là ngày nộp đơn chương trình thành công của đương đơn, ghi nhận trên receipt của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS (ví dụ đơn I-526 của EB-5).
 • Dates for filing: Ngày nộp đơn đăng ký visa. Thông báo cho biết ngày có thể nộp đơn lên Trung tâm visa quốc gia (NVC) xin visa.
 • Current – C: Hiện tại. Visa đang sẵn sàng cấp phát.
 • Unthorized – U: Không được ủy quyền. Visa đang không có sẵn để cấp phát.

 

Diện định cư dựa trên việc làm

 • EB-1: Người lao động được ưu tiên: Hạn mức visa 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của diện EB-4 và EB-5.
 • EB-2: Thành viên của các ngành nghề chuyên nghiệp, có bằng cấp cao hoặc người có khả năng vượt trội. Hạn mức visa 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với số visa chưa cấp hết của diện EB-1.
 • EB-3: Lao động kỹ năng, chuyên gia và lao động khác: Hạn mức visa 28,6% mức độ trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của EB-1 và EB-2. Trong đó cấp không quá 10.000 visa cho diện “Lao động khác”.
 • EB-4: Một số người nhập cư đặc biệt. Hạn mức 7,1% mức trên toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: 7,1% mức trên toàn thế giới, trong đó 32% được dành như sau: 20% dành cho khu vực nông thôn; 10% dành cho khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại được phân bổ cho tất cả diện EB-5 khác

 

Ngày Hành Động Cuối/Ngày Ưu Tiên

Diện định cư dựa trên việc làm Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/03/2019 C 01/9/2013 C C
EB-3 C 22/03/18 C 15/01/2012 C C
Lao động khác C 01/6/2012 C 15/01/2012 C C
EB-4 C C 01/5/2017 C 01/4/2020 C
Lao động tôn giáo U U 01/5/2017 C 01/4/2020 C
5th không dành riêng
(C5, T5, and all others)
C C C C C C
5th không dành riêng
(I5 and R5)
C 22/11/2015 C C C C
5th Set Aside:
Nông thôn (20%)
C C C C C C
5th Set Aside:
khu vực thất nghiệp cao (10%)
C C C C C C
5th Set Aside:
dự án hạ tầng (2%)
C C C C C C

 

Ngày nộp hồ sơ

 

Diện định cư dựa trên việc làm Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/4/2019 C 01/12/2014 C C
EB-3 C 01/4/2018 C 22/01/2012 C C
Lao động khác C 01/8/2015 C 22/01/2012 C C
EB-4 C C 15/6/2017 C C C
Lao động tôn giáo C C 15/6/2017 C C C
5th không dành riêng
(C5, T5, and all others)
C C C C C C
5th không dành riêng
(I5 and R5)
C 15/12/15 C C C C
5th Set Aside:
Nông thôn (20%)
C C C C C C
5th Set Aside:
khu vực thất nghiệp cao (10%)
C C C C C C
5th Set Aside:
dự án hạ tầng (2%)
C C C C C C

 

 

Định cư Mỹ diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • Thứ nhất: (F1) Con trai và con gái chưa kết hôn của Công dân Mỹ: Hạn mức visa 23.400 cộng với bất kỳ số visa chưa cấp hết của diện F4.
 • Thứ hai: (F2) Vợ/chồng và con cái, con trai và con gái chưa kết hôn của Thường trú nhân Mỹ: Hạn mức visa 114.200, cộng với số (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226.000, cộng với bất kỳ visa diện F1 nào chưa cấp hết.
 • (F2A) Vợ/chồng và con cái của Thường trú nhân: Hạn mức visa 77% giới hạn ưu tiên của diện F2, trong đó 75% được miễn giới hạn cho mỗi quốc gia;
 • (F2B) Con trai và con gái (21 tuổi trở lên) của Thường trú nhân: 23% giới hạn ưu tiên của diện F2.
 • Thứ ba: (F3) Con trai và con gái đã kết hôn của Công dân Mỹ: Hạn mức 23.400, cộng với bất kỳ visa nào chưa cấp hết của diện F1 và F2.
 • Thứ tư: (F4) Anh chị em của Công dân Mỹ trưởng thành: 65.000, cộng với bất kỳ số visa nào chưa cấp hết của 3 diện F1, F2, F3.

Ngày hành động cuối/ngày ưu tiên

Bảo lãnh gia đình Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines 
F1 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/01/2000 01/3/2012
F2A C C C C C
F2B 22/9/2015 22/9/2015 22/9/2015 01/01/2001 22/10/2011
F3 22/11/2008 22/11/2008 22/11/2008 15/9/1997 08/6/2002
F4 22/3/2007 22/3/2007 15/9/2005 01/01/2000 22/8/2002

 

Ngày nộp hồ sơ

 

Bảo lãnh gia đình Tất cả khu vực ngoại trừ quốc gia được liệt kê Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines 
F1 15/5/2016 15/5/2016 15/5/2016 01/5/2001 22/4/2015
F2A C C C C C
F2B 22/9/2016 22/9/2016 22/9/2016 01/5/2001 01/10/2013
F3 22/8/2009 22/8/2009 22/8/2009 01/3/2001 8/11/2003
F4 01/10/2007 01/10/2007 01/02/2006 01/3/2001 22/4/2004

 

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định tại các nước.

Mời Quý nhà đầu tư liên hệ ngay RVS qua hotline 094.117.6006 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 23, E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 094.117.6006
 • Website: vn
 • Email: info@rvs.vn

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn