Báo cáo dữ liệu xử lý đơn EB-5 quý 4 năm FY 2023 gồm I-526, I-526E, I-829, I-956, I-956F

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Theo phân tích của chuyên gia EB-5 Suzanne Lazicki. Xem bài gốc bằng tiếng Anh tại đây.

USCIS đã cập nhật trang Dữ liệu Nhập cư và Quốc tịch với các báo cáo về các biểu mẫu được nộp và xử lý cho đến Quý 4 năm tài chính (FY) 2023 (năm và quý kết thúc vào ngày 30/9/2023).

Câu hỏi hàng đầu của chuyên gia Suzanne Lazicki khi xem dữ liệu EB-5 mới là: Tin tức mới nhất về nhu cầu cấp thị thực sau RIA (Reform and Integrity Act – có hiệu lực từ 15/3/2022) là gì? Có bao nhiêu dự án trung tâm vùng đang được cân nhắc và USCIS đang đạt được tiến bộ gì trong việc xử lý các đơn đăng ký dự án và kiến ​​nghị của nhà đầu tư? Khối lượng xử lý đang tăng hay giảm đối với các biểu mẫu trước RIA và sau RIA? Tin tức mới nhất về thời gian xử lý I-956 và I-956F là gì?

Báo cáo dữ liệu xử lý đơn EB-5 quý 4 năm FY 2023 gồm I-526, I-526E, I-829, I-956, I-956F

Xu hướng được cấp biên nhận khi nộp đơn I-526 và I-526E

Số lượng đơn nộp của nhà đầu tư hậu RIA có tiếp tục tăng lên không? Nhu cầu sắp tới và tích lũy như thế nào khi so sánh với tình trạng sẵn có của thị thực dành riêng?

Câu trả lời từ dữ liệu Q4: Xu hướng tăng tuyến tính tiếp tục, với tổng số tích lũy là hơn 2.600 đơn I-526 và I-526E sau RIA được nộp tính đến ngày 30/9/2023. (Con số này có thể là gần 3.000 nếu thay vào đó tính tổng số biên nhận hàng quý dựa vào số đang chờ xử lý và đang chờ xử lý vào cuối kỳ.)

Nếu giả định tỷ lệ thị thực trên nhà đầu tư ít nhất là 2 trên 1 (xem xét quy mô gia đình), thì 2.600 đơn nộp sẽ chuyển thành nhu cầu tiềm năng đối với ít nhất 5.200 thị thực sau RIA được tích lũy trong quá trình xử lý tính đến tháng 9/2023.

Nếu đoán rằng hồ sơ trong Quý 3 và Quý 4 tiếp tục phân tích danh mục trước đó (được biết đến từ yêu cầu dữ liệu FOIA của AIIA đến Quý 2) là 23% ở nông thôn70% tỷ lệ thất nghiệp cao, điều đó có thể có nghĩa là ít nhất 1.200 người nộp đơn ở nông thôn và ít nhất 3.600 người nộp đơn có tỷ lệ thất nghiệp cao được tích lũy tính đến tháng 9.

Nếu nhu cầu kể từ tháng 4 đã chuyển 100% sang nông thôn (kịch bản xấu nhất khó xảy ra đối với nông thôn và trường hợp tốt nhất đối với HU), điều đó có nghĩa là sẽ có ít nhất 4.000 nhu cầu thị thực ở nông thôn và 2.000 HU vào tháng 9/2023.

Nhu cầu về visa EB-5 tiếp tục phát triển khi đơn I-526E tiếp tục được nộp vào – đang hướng tới việc cung cấp thị thực cho khoảng 4.000 nông thôn/2.000 tỷ lệ thất nghiệp cao trong năm đầu tiên và khoảng 2.000 nông thôn/1.000 tỷ lệ thất nghiệp cao trong những năm tiếp theo.

Những cân nhắc quan trọng dành cho những người thắc mắc về thời gian chờ cấp thị thực trong tương lai là nhu cầu thị thực sẽ vượt quá nguồn cung cấp thị thực.

Hồ sơ I-526E cho thấy nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ mạnh mẽ và hỗ trợ tạo việc làm ở Hoa Kỳ.

Khối lượng và thời gian xử lý I-956 và I-956F

Có bao nhiêu dự án có tiềm năng huy động vốn EB-5 trên thị trường và bao nhiêu dự án đã được USCIS xem xét? USCIS đã xem xét bao nhiêu trung tâm vùng về việc tuân thủ theo RIA?

Câu trả lời từ dữ liệu Q4: USCIS báo cáo tổng cộng 12 đơn đăng ký dự án I-956F được xử lý trong năm tài chính 2023 và 231 đơn đăng ký dự án I-956F vẫn đang chờ xử lý vào cuối năm. Nói cách khác, USCIS chỉ xem xét 5% tổng số dự án có khả năng gây quỹ. Tuy nhiên, chuyên gia Suzanne Lazicki đã nghe nói, nhiều đơn I-956F được phê duyệt vào tháng 12/2023, vì vậy hy vọng báo cáo I-956F hàng quý tiếp theo sẽ tốt hơn.

USCIS đã xem xét ít nhất 148 (gần 40%) trong số 379 đơn đăng ký trung tâm vùng I-956 được nộp cho đến tháng 9. USCIS không tiết lộ tỷ lệ từ chối đối với I-956 hoặc I-956F chỉ báo cáo về tổng số mẫu đơn được xử lý. Thời gian xử lý trung bình có vẻ hợp lý đối với một số đơn đã được xử lý khoảng 9 tháng đối với I-956 và 12,8 tháng đối với I-956F. (Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người nộp đơn có biểu mẫu chưa được xử lý và những người có thể muốn nộp đơn kiện Mandamus.)

Báo cáo dữ liệu xử lý cho quý 4 năm tài chính 2023 (ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023).

Chú thích:

  • D Disclosure standards not met – Tiêu chuẩn công bố thông tin không được đáp ứng.
  • H Replaces the value from which one could deduce the value of D – Thay thế giá trị mà từ đó có thể suy ra giá trị của D.

 Xử lý I-526E sau RIA

USCIS đang làm thế nào để thúc đẩy những người nộp đơn sau RIA đến giai đoạn cấp thị thực bằng cách phê duyệt đơn I-526E?

Câu trả lời từ dữ liệu Q4: Dữ liệu xử lý I-526E xuất hiện lần đầu tiên trong báo cáo Q4, ghi lại 63 phê duyệt I-526E (không từ chối) cho cả Quý 4 năm tài chính 2023 và cả năm. Nếu tất cả 63 nhà đầu tư có I-526E đã được phê duyệt trong Quý 4 năm tài chính 2023 có thể xin được thị thực vào năm tài chính 2024, thì đó là khoảng 120 đến 240 thị thực sau RIA.

Xử lý Đơn I-526 và I-829 trước RIA

Điều gì đã xảy ra với quá trình xử lý đơn trước RIA khi USCIS cũng cố gắng đáp ứng khối lượng công việc sau RIA? Sẽ mất bao lâu để giải quyết tồn đọng I-526 và I-829 hiện tại, nếu khối lượng xử lý gần đây vẫn tiếp tục?

Câu trả lời từ dữ liệu Q4: USCIS đã không bỏ các đơn trước RIA và rõ ràng đã nỗ lực nhiều hơn để cải thiện số lượng I-526 và I-829 cho cuối năm tài chính. Đã có một xu hướng cải thiện khá nhất quán kể từ mức đáy năm 2021. Nhưng trong bối cảnh rộng hơn, những nỗ lực tốt nhất của Quý 4 năm tài chính 2023 vẫn chỉ tốt bằng khối lượng xử lý giữa Đại dịch và vẫn thấp hơn ba lần so với khối lượng I-526 mà USCIS đã đạt được trước năm 2019. Năm tài chính 2023 kết thúc với chỉ dưới 10.000 đơn I-526 và 10.000 đơn I-829 đang chờ xử lý. Bạn thực hiện phép tính xem sẽ mất bao lâu để giải quyết lượng hồ sơ tồn kho đó nếu USCIS tiếp tục xét đơn với tỷ lệ 1.300 đơn I-526 và 800 đơn I-829 mỗi quý.

Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư phải tiếp tục tăng cường nỗ lực của mình (không được lơ là, như chúng ta đã thấy cho đến nay trong những tháng kể từ tháng 9).

Tuy nhiên, những người có hồ sơ xếp cuối lượng tồn đọng đang chờ xử lý I-526 và I-829 không nhất thiết phải thất vọng về thời gian xử lý đơn của mình. Vì quá trình xử lý không gần với FIFO (nộp trước xử lý trước). Theo thông tin thu thập từ các nguồn khác nhau, chuyên gia Suzanne Lazicki cho biết, USCIS gần đây chủ yếu xử lý đơn I-526 nộp vào tháng 11/2019 – gần hết hàng đợi I-526 và đã phê duyệt nhiều I-829 nộp vào năm 2020, 2021, 2022 và thậm chí cả năm 2023, ngay cả khi thời gian xử lý I-829 trung bình phản ánh các trường hợp được nộp vào năm 2019.

Mời bạn xem biểu đồ bên dưới và trên trang Dữ liệu xử lý được cập nhật thường xuyên.

Tỷ lệ phê duyệt và thời gian xử lý hồ sơ EB-5 của USCIS.

Tỷ lệ từ chối I-526 tiếp tục ở mức rất cao (37%); tuy nhiên, Suzanne Lazicki có thông tin nội bộ rằng, hơn một nửa số quyết định được báo cáo trong danh mục từ chối I-526 trong Q4 thực sự là việc rút hồ sơ tự nguyện của nhà đầu tư. Tỷ lệ từ chối I-829 là 15% trong Quý 4 – cao hơn một chút so với mức trung bình. USCIS đã báo cáo chưa có trường hợp từ chối I-526E nào.

 

Xem thêm:

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 9 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.

Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 | 0901.116.099 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

  • Tầng 1, 83 Tân Vĩnh, P.6, Q.4, TP.HCM
  • Hotline: 078.223.1777
  • Website: https://rvs.vn
  • Email: tram.le@rvs.vn
CANADA
1339 Kingsway, Vancouver, British Columbia, V5V 3E3

 


Facebook
Twitter
LinkedIn