Dự án EB-5 Group 86 của CMB: Việc làm vượt yêu cầu 64%, hoàn thành xây dựng quý 2 năm 2026

Tiếp tục hợp tác cùng nhà phát triển Hillwood, dự án EB-5 Đầu tư Cơ sở hạ tầng CMB Nhóm 86 xây dựng 218 căn hộ đa chức năng Gable…

Continue ReadingDự án EB-5 Group 86 của CMB: Việc làm vượt yêu cầu 64%, hoàn thành xây dựng quý 2 năm 2026