Golden Visa Hy Lạp 2023: 1.938 hồ sơ được chấp thuận, hơn 5.444 yêu cầu thị thực đang chờ duyệt

Theo số liệu do Bộ Di cư và Tị nạn Hy Lạp cung cấp, chương trình Golden Visa Hy Lạp (Thị thực Vàng) đã thúc đẩy nền kinh tế quốc…

Continue ReadingGolden Visa Hy Lạp 2023: 1.938 hồ sơ được chấp thuận, hơn 5.444 yêu cầu thị thực đang chờ duyệt