Charles Mizzi, giám đốc điều hành của Residency Malta Agency: Nhà đầu tư được hưởng lợi từ nguồn quỹ MPRP thu được

Trích đoạn bài phỏng vấn ông Charles Mizzi, Giám đốc điều hành của Residency Malta Agency cơ quan quản lý chương trình thường trú Malta được trang Businessfocus (BF)của nước…

Continue ReadingCharles Mizzi, giám đốc điều hành của Residency Malta Agency: Nhà đầu tư được hưởng lợi từ nguồn quỹ MPRP thu được