Visa L1 năm 2023: Những cập nhật mới nhất cần biết trước khi mở hồ sơ

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

L1 là visa non-immigrant (không định cư) nhưng cho phép dual – intent (mục kích kép). Nước Mỹ mở ra cơ hội cho người sở hữu visa L-1 được chuyển sang một loại visa định cư khác như EB-5, EB-1C khi ở bên trong đất nước. Với xu thế toàn cầu, các chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao có nhu cầu sinh sống, định cư và kinh doanh thật sự tại nước Mỹ nên visa L1 ngày càng phổ biến và thích hợp cho đối tượng đặc thù này. 

Visa L là gì, có mấy phân loại?

Thị thực L-1 là thị thực dựa trên việc làm cho phép các tổ chức điều chuyển nhân viên chuyên nghiệp từ bất kỳ chi nhánh nước ngoài nào sang Hoa Kỳ. Chủ sở hữu visa L-1 đủ điều kiện làm việc, sinh sống tại nước Mỹ theo tình trạng thị thực không định cư.

Chương trình được chia thành hai loại phụ gồm:

 • L-1A Thị thực Nhà điều hành/Quản lý cấp cao (Intracompany Transferee Executive or Manager)
 • L-1B Thị thực Nhân viên Kiến thức Chuyên môn (Intracompany Transferee Specialized Knowledge Employee)
 • Người phụ thuộc là vợ chồng/con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của chủ sở hữu visa L1 sẽ sở hữu visa L2 (L-2A, L-2B) và được hưởng quyền lợi làm việc, học tập tại Mỹ.

Lưu ý, có một số điểm bạn nên biết về thị thực L-1 vào năm 2023 này. Nội dung chi tiết phần sau sẽ cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho bạn.

 • Thứ nhất, L1 là giấy phép lao động tạm thời không có lựa chọn nhập cư lâu dài. Bạn phải chuyển qua thẻ xanh bằng một chương trình hợp lệ khác.
 • Thứ hai, chính sách chính đằng sau thị thực L-1 là chuyển nhân sự từ nước ngoài sang công ty mẹ, công ty con, chi nhánh của Hoa Kỳ nên mối quan hệ giữa 2 công ty phải được chứng minh rõ ràng.
 • Thứ ba, bạn không thể chỉ thuyên chuyển bất kỳ nhân viên nào mà phải là nhân viên có nhiệm vụ quản lý hoặc điều hành liên quan đến vị trí cần làm việc tại Mỹ.

Yêu cầu đủ điều kiện visa L-1 dành cho nhân viên được điều chuyển

Để đủ điều kiện cho loại thị thực L-1, bạn phải:

 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trên 3 năm gần nhất ở vị trí quản lý, điều hành cấp cao của công ty bên ngoài nước Mỹ đối với visa L-1A, hoặc là chuyên gia có kiến thức, chuyên môn cao đối với L-1B.
 • Sang Mỹ để tiếp tục làm việc với vai trò quản lý hoặc điều hành, hoặc với tư cách là một nhân viên có kiến ​​thức chuyên môn cho một trong các chi nhánh của cùng một tổ chức.
 • Có các loại Visa L-1 là loại A và loại B. Mặc dù các yêu cầu trên được áp dụng cho cả hai loại, nhưng mỗi loại có các yêu cầu chính xác hơn phải được đáp ứng để chuyển nhân viên sang Mỹ. Sau đây là định nghĩa của USCIS về 2 phân loại visa này.

Định nghĩa của USCIS về năng lực điều hành và quản lý trước khi nộp đơn xin thị thực L-1A. Theo luật di trú Hoa Kỳ:

 • Năng lực điều hành có nghĩa là bạn có quyền đưa ra các quyết định lớn trong tổ chức mà không cần nhiều sự giám sát từ cấp trên. Nói cách khác, bạn đang ở vị trí chỉ đạo các công việc của công ty hoặc một bộ phận trong công ty.
 • Năng lực quản lý có nghĩa là vị trí của bạn trong công ty cho bạn khả năng quản lý tổ chức bằng cách giám sát và kiểm soát công việc của các nhân viên chuyên nghiệp khác trong tổ chức, hoặc một bộ phận, phân khu, chức năng hoặc thành phần của công ty.

Định nghĩa của USCIS về chuyên gia có chuyên môn cao trong phân loại thị thực L-1B

 • Để đủ điều kiện làm nhân viên L-1B, bạn phải có kiến ​​thức đặc biệt về dịch vụ, sản phẩm, nghiên cứu, thiết bị, kỹ thuật hoặc kỹ năng quản lý của tổ chức mà không phổ biến trong ngành của bạn. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nếu bạn có chuyên môn hoặc kiến ​​thức nâng cao về các quy trình và hoạt động của công ty.
 • Điều quan trọng cần lưu ý là không có hướng dẫn chính xác nào phác thảo những kỹ năng hoặc kiến ​​thức chuyên môn là gì. Các viên chức nhập cư xem xét các đơn L-1B có toàn quyền quyết định liệu thông tin được trình bày trước mặt họ có đủ điều kiện cho người nộp đơn hay không. Vì lý do này, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của luật sư về thị thực L-1 có kinh nghiệm để chuẩn bị một tài liệu đệ trình được phác thảo rõ ràng.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện của công ty tại Việt Nam và tại Mỹ 

 • Thị thực L-1 dựa trên công ty, tức là công ty Mỹ chính thức nộp đơn cho nhân viên tương lai. Do đó, bằng chứng về sự tồn tại của một trụ sở công ty tại Hoa Kỳ trong một nhóm công ty là điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Công ty Mỹ phải đã hoạt động trên thị trường ít nhất một năm.
 • Các trụ sở tại Mỹ đã hoạt động dưới một năm có thể đủ điều kiện nộp đơn L-1 theo các điều khoản riêng biệt dành cho “Văn phòng mới L-1 “.
 • Vì thị thực L-1 đề cập đến việc điều chuyển nhân viên trong nội bộ công ty, nên phải cung cấp bằng chứng rằng có mối liên hệ đủ điều kiện giữa địa điểm nước ngoài nơi nhân viên hiện đang làm việc và địa điểm tại Mỹ (là đơn vị công ty “tiếp nhận”) để việc chuyển giao nhân viên có thể diễn ra.

Mối quan hệ giữa hai công ty có thể được chứng minh như sau:

 • Công ty mẹ nước ngoài nắm giữ ít nhất 50% cổ phần tại công ty con ở Mỹ hoặc ngược lại
 • Cả hai thực thể đều là công ty thành viên và đều được sở hữu ít nhất 50% bởi cùng một công ty mẹ.
 • Một công ty Mỹ duy trì cơ sở thường trú ở nước ngoài hoặc ngược lại.

Quy trình cấp thị thực L-1

Quy trình xin thị thực L-1 thường tuân theo thứ tự sau đây:

Nộp đơn Mẫu I-129 => Mẫu DS-160 => phỏng vấn. 

Quá trình này là sự hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động vì cả hai đều được yêu cầu tham gia ở các giai đoạn khác nhau. Do đó, quy trình cấp thị thực L-1 của bạn phải được thực hiện theo thứ tự sau:

Bước 1: I-129, Đơn xin cho Người lao động Không định cư

Cũng giống như mọi loại thị thực dựa trên việc làm, quy trình xin thị thực L-1 của bạn phải được chủ lao động của bạn tài trợ. Chủ lao động của bạn sẽ thay mặt bạn nộp đơn I-129. Đơn phải được nộp ít nhất 45 ngày trước ngày bắt đầu làm việc của bạn và không quá 6 tháng trước khi bạn bắt đầu làm việc.

Bằng chứng hỗ trợ đơn I-129

Các tài liệu sau đây phải có cùng với I-129 đã hoàn thành:

 • Bằng chứng rằng bạn đã duy trì tình trạng hợp pháp nếu bạn đã ở Mỹ.
 • Bằng chứng rằng bạn đã làm việc với tổ chức và đã đảm nhận vai trò điều hành hoặc quản lý trong ít nhất một năm tại một trong các văn phòng nước ngoài của tổ chức.
 • Chi tiết đầy đủ về nhiệm vụ và trình độ công việc được đề xuất.
 • Bằng chứng rằng bạn sẽ đảm nhiệm một vị trí điều hành hoặc quản lý trong công việc được đề xuất.
 • Mẫu I-907 nếu sử dụng quyền xử lý ưu tiên (premium processing).
 • Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh khả năng trả lương cho bạn.
 • Nếu đơn I-129 được chấp thuận, USCIS sẽ gửi Thông báo Hành động I-797 cho chủ lao động. Bạn sẽ sử dụng biểu mẫu này như một phần của tài liệu để xin thị thực ở nước ngoài.

Bước 2: Đơn xin thị thực không định cư DS-160

 • Sau khi I-129 của bạn được chấp thuận, nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, bạn sẽ tiếp tục nộp đơn xin thị thực bằng cách sử dụng mẫu DS -160. Đơn này sẽ được nộp và gửi bằng phương thức điện tử tới trang web của DOS.
 • Thông tin bạn cung cấp trên biểu mẫu và câu trả lời phỏng vấn sẽ được các viên chức lãnh sự sử dụng để xử lý đơn xin thị thực nhằm quyết định xem bạn có đủ điều kiện xin thị thực không định cư L-1 hay không.
 • Sau khi hoàn thành DS-160, bạn phải in và giữ lại trang xác nhận mẫu đơn mà sau này bạn sẽ mang theo khi phỏng vấn. Bạn cũng sẽ cần phải sắp xếp một cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực.
 • Ngoài ra, bạn sẽ cần tải ảnh của mình lên như một phần của yêu cầu nộp đơn DS-160. Kích thước, màu sắc, định dạng và kích thước của ảnh phải đáp ứng các yêu cầu về ảnh này của Bộ Ngoại giao. Bạn cũng sẽ cần một hộ chiếu hợp lệ sẽ có giá trị ít nhất sáu tháng sau ngày phỏng vấn của bạn.

Bước 3: Phỏng vấn

 • Bạn phải đến lãnh sự quán hoặc đại sứ quán để phỏng vấn xin thị thực. Quá trình này rất khác nhau giữa các lãnh sự quán và đại sứ quán, vì vậy bạn sẽ cần kiểm tra với lãnh sự quán ở quốc gia của mình để biết thêm thông tin. Quá trình quét dấu vân tay kỹ thuật số không dùng mực cũng sẽ được tiến hành như một phần trong quy trình đăng ký của bạn.

Phí xử lý visa L-1

Phí xử lý có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn. Tuy nhiên, sau đây là một số chi phí bạn sẽ phải trả:

 • $460 cho phí nộp đơn I-129 USCIS
 • $500 cho phí phát hiện và ngăn chặn gian lận
 • $160 cho DS-160
 • Phí xử lý cao cấp $2.500 (tùy chọn)
 • Phí luật sư di trú (khác nhau)

Thời gian xử lý đơn xin thị thực L-1

Trong những năm gần đây, USCIS đã tăng thời gian xử lý thị thực không định cư. Thông thường, I-129 mất khoảng hai đến sáu tháng để xử lý. Thời gian này có thể dài hơn tùy thuộc vào số lượng hồ sơ tại cơ quan nhập cư hoặc lãnh sự quán xử lý đơn đăng ký của bạn.

Một yếu tố khác có thể kéo dài thời gian nộp đơn xin thị thực L-1 của bạn là nếu có lỗi hoặc thiếu sót trong đơn bạn đã nộp. Bạn có thể nhận được RFE (yêu cầu thêm bằng chứng) từ USCIS sau khi đã nộp đơn. Nếu bạn không cung cấp tất cả bằng chứng ban đầu theo yêu cầu, rất có thể bạn sẽ bị trì hoãn lâu hơn hoặc thậm chí bị từ chối. Đây là lý do tại sao việc xuất trình tất cả các tài liệu cần thiết ngay từ đầu là rất quan trọng.

Sử dụng quyền xử lý ưu tiên visa L-1

Nếu bạn không thể đợi sáu tháng, bạn có thể đẩy nhanh quá trình xin thị thực L-1 của mình bằng cách sử dụng dịch vụ được gọi là xử lý cao cấp. Để làm điều này, bạn sẽ nộp đơn I-907, Yêu cầu Dịch vụ Đặc biệt. Nếu được chấp thuận, USCIS sẽ đảm bảo hoàn thành đơn đăng ký của bạn trong vòng 15 ngày theo lịch. Lệ phí nộp đơn I-907 là $2,500.

Thời gian lưu trú của thị thực L-1

Nếu bạn đến Mỹ để thành lập văn phòng mới cho tổ chức của mình, bạn sẽ được cấp thời gian lưu trú ban đầu tối đa là một năm. Nếu công ty của bạn đã có văn phòng tại Hoa Kỳ và bạn sắp gia nhập một chi nhánh đã có sẵn tại Hoa Kỳ, bạn sẽ được cấp thời gian lưu trú ban đầu tối đa là ba năm. Cho dù thời gian lưu trú ban đầu là một năm hay ba năm, bạn có thể yêu cầu gia hạn khi thời hạn hiệu lực của thị thực ban đầu của bạn sắp hết.

Gia hạn Thị thực L-1

Nếu bạn là nhân viên L-1A, bạn có thể yêu cầu thêm hai năm sau khi hết hạn thị thực đầu tiên cho đến khi bạn đạt đến giới hạn tối đa là bảy năm. Tuy nhiên, đối với nhân viên L-1B, bạn cũng có thể yêu cầu thêm hai năm cho đến khi bạn đạt đến giới hạn tối đa là năm năm.

Người phụ thuộc Visa L-1

 • Là một nhân viên L-1, các thành viên gia đình trực hệ của bạn, (tức là vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi) có thể đi cùng bạn đến Hoa Kỳ. Gia đình bạn sẽ cần nộp đơn bằng cách sử dụng phân loại không định cư L-2. Nếu đơn đăng ký của họ được chấp thuận, họ sẽ được cấp thời gian lưu trú bằng với thời gian của bạn.
 • Nếu các thành viên gia đình của bạn đã ở Hoa Kỳ và muốn chuyển sang tình trạng không định cư L-2, họ sẽ chỉ cần nộp đơn I-539 chung.

Làm thế nào chuyển từ trạng thái visa L1 sang trạng thái thường trú thẻ xanh Mỹ?

  • Mặc dù nhiều thị thực không định cư yêu cầu người nộp đơn chứng minh mối quan hệ với đất nước đưa ra bằng chứng rằng họ sẵn sàng trở về nhà sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ, thị thực L-1 cho phép mục đích kép, có nghĩa là bạn có thể chọn để trở về nhà sau khi thị thực của bạn hết hạn hoặc quyết định thay đổi từ diện không định cư sang định cư bằng cách trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Để được hưởng lợi ích thị thực L-1 này, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin thẻ xanh.
  • Nếu bạn là nhân viên L-1A, con đường dễ dàng nhất cho đơn xin thẻ xanh của bạn là nộp đơn yêu cầu EB-1C. Các yêu cầu khá giống với tình trạng L-1A hiện tại của bạn. Việc chuyển từ L-1A sang EB-1C nhanh hơn hầu hết các quy trình không định cư sang định cư khác vì đơn đăng ký của bạn không yêu cầu Chứng nhận Lao động PERM (chứng nhận này có thể mất thêm 8 tháng để xử lý). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng EB-1C yêu cầu bạn phải làm việc với tư cách là người quản lý hoặc điều hành cho địa điểm ở nước ngoài của công ty bạn trong một năm liên tục trong ba năm trước khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh.
  • Nếu bạn thuộc danh mục con L-1B, bạn có thể đăng ký danh mục thẻ xanh EB-2 hoặc EB-3. Tuy nhiên, bạn sẽ được yêu cầu phải có Chứng nhận Lao động PERM như một phần của quy trình đăng ký.
  • Bạn sẽ cần nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng từ không định cư thành thường trú nhân và cũng tham dự cả buổi kiểm tra sinh trắc học và phỏng vấn điều chỉnh tình trạng tại văn phòng USCIS. Nếu đơn của bạn được chấp thuận, bạn sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ.

………………………

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định.

Mời Quý nhà đầu tư liên hệ ngay RVS qua hotline 078.223.1777 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS


Facebook
Twitter
LinkedIn