Grenada đã cấp bao nhiêu hộ chiếu diện đầu tư trong nửa đầu năm 2022?

Nửa đầu năm 2022, Grenada ghi nhận số lượng đơn đăng ký chương trình đầu tư quốc tịch Grenada được xét duyệt tăng 30%. Liên tục 5 năm gần đây,…

Continue ReadingGrenada đã cấp bao nhiêu hộ chiếu diện đầu tư trong nửa đầu năm 2022?

Giải pháp tối ưu nhất: Tổng sở hữu quốc tịch Grenada và Visa E-2 Mỹ chỉ dưới 500.000 USD trong vòng 12 tháng

RVS gửi đến Quý nhà đầu tư giải pháp tài chính tối ưu nhất để đạt lợi ích kép: Sở hữu Quốc tịch Grenada, lấy visa E-2 cùng gia đình…

Continue ReadingGiải pháp tối ưu nhất: Tổng sở hữu quốc tịch Grenada và Visa E-2 Mỹ chỉ dưới 500.000 USD trong vòng 12 tháng