Lợi ích người nhập cư đã đóng góp cho các ngành nghề của Canada qua các con số ấn tượng

Nhập cư Canada rất quan trọng đối với tương lai của Canada. Với tỷ lệ sinh thấp và dân số già, Canada cần người nhập cư để lấp đầy khoảng trống…

Continue ReadingLợi ích người nhập cư đã đóng góp cho các ngành nghề của Canada qua các con số ấn tượng