Alberta yêu cầu tăng hạn ngạch nhập cư lên 20.000 thường trú nhân mới cho năm 2024

Alberta đang cố gắng đàm phán với chính phủ liên bang về việc phân bổ nhập cư cao hơn để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng lao động tại…

Continue ReadingAlberta yêu cầu tăng hạn ngạch nhập cư lên 20.000 thường trú nhân mới cho năm 2024