Cách thức và các bước cơ bản để chuyển từ Golden Visa sang Quốc tịch Bồ Đào Nha

Để chuyển từ Golden Visa sang sở hữu hộ chiếu Bồ Đào Nha, đương đơn cần đáp ứng các yêu cầu của việc duy trì Golden Visa, học ngôn ngữ,…

Continue ReadingCách thức và các bước cơ bản để chuyển từ Golden Visa sang Quốc tịch Bồ Đào Nha