Kế hoạch hành động của IRCC đề giải quyết tình trạng tồn đọng đơn xin thường trú Canada

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Bộ Di trú Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố chi tiết và thời hạn của kế hoạch hành động, nhằm giải quyết các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo của Văn phòng Tổng Kiểm toán (OAG) vào tháng 10/2023.

Các chi tiết được công bố trong Yêu cầu truy cập thông tin mới có được gần đây cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách IRCC sẽ giải quyết tình trạng tồn đọng đơn đăng ký thường trú Canada cho người mới đến thuộc tất cả các ngành nghề kinh doanh.

Chủ yếu chức năng của OAG là yêu cầu chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về cách xử lý quỹ công và tiến hành kiểm toán nhằm cung cấp thông tin, lời khuyên và sự kiện khách quan cho quốc hội Canada. Những điều này giúp quốc hội đo lường hiệu quả của các hoạt động của chính phủ.

Báo cáo ban đầu của OAG cho thấy, trong suốt năm 2022, lượng đơn đăng ký thường trú (PR) tồn đọng đã vượt xa mức chấp nhận được trong suốt đại dịch COVID-19. Báo cáo lưu ý rằng, những người tị nạn đã bị ảnh hưởng không thích hợp bởi lượng tồn đọng.

Báo cáo bao gồm các khuyến nghị chính để IRCC cải thiện thời gian xử lý các đơn đăng ký thường trú trong tương lai.

Thời gian và tiêu chuẩn dịch vụ

Khuyến nghị đầu tiên là IRCC cung cấp cho người nộp đơn những kỳ vọng rõ ràng về tiến trình đưa ra quyết định đối với đơn đăng ký của họ. IRCC có thể thực hiện điều này bằng cách xem xét các tiêu chuẩn dịch vụ có tính đến số lượng và thời gian của các đơn nộp đã nhận được.

IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% tất cả các đơn đăng ký theo tiêu chuẩn dịch vụ hoặc khoảng thời gian mà bộ cho là hợp lý để đưa ra quyết định cuối cùng về đơn đăng ký nhập cư. Tiêu chuẩn dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào loại đơn đăng ký thường trú. Ví dụ: Tiêu chuẩn dịch vụ cho các đơn diện bảo lãnh gia đình mất tới 12 tháng để xử lý trong khi các đơn đăng ký Express Entry phải mất sáu tháng.

Đáp lại, IRCC cho biết, họ sẽ thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ cho các chương trình hiện chưa có điều này. Chẳng hạn như, người nhập cư thuộc diện kinh tế liên bang và khu vực, các chương trình bảo lãnh gia đình và nhập cư tị nạn tái định cư.

Bộ dự kiến ​​các tiêu chuẩn dịch vụ mới sẽ được áp dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. IRCC cũng sẽ đề xuất các tiêu chuẩn dịch vụ cập nhật cho các chương trình thường trú diện kinh tế, cũng như các đơn xin bảo lãnh gia đình trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

IRCC cũng cho biết sẽ thiết lập phương pháp rõ ràng để truyền đạt các tiêu chuẩn dịch vụ với người nộp đơn nhập cư và một phương pháp mới sẽ được áp dụng trước ngày 31 tháng 12.

Thời gian chờ đợi chênh lệch

Báo cáo OAG nhận thấy sự chênh lệch về thời gian để IRCC xử lý các đơn đăng ký.

Báo cáo lưu ý rằng, điều này không phù hợp với Kế hoạch cấp độ nhập cư, vốn đặt ra các mục tiêu hàng năm về số lượng thường trú nhân mà Canada hướng tới chào đón mỗi năm. Logic là, nếu IRCC biết họ có thể mong đợi bao nhiêu hồ sơ PR thì phải có đủ năng lực để xử lý chúng theo tiêu chuẩn dịch vụ.

IRCC cho biết, sự khác biệt xảy ra do tất cả các đơn đăng ký đều được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Một số đơn đăng ký phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn. Bộ cũng nói rằng, các cam kết đối với các nhóm đối tượng cụ thể có thể thay thế việc xử lý các đơn đăng ký đang chờ quyết định.

Hơn nữa, để xác định xem thời gian xử lý có bị ảnh hưởng bởi quốc gia hoặc quốc tịch gốc của ứng viên hay không, IRCC cho biết họ sẽ phát triển một công cụ để theo dõi thời gian chờ đợi sắp tới theo quốc gia cư trú. Bộ cũng sẽ phát triển một kế hoạch thí điểm để “thử nghiệm phương pháp và hiểu biết sâu sắc về cách tốt nhất để thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu dựa trên chủng tộc và văn hóa dân tộc”.

Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu trước ngày 1 tháng 10 năm 2024. Bộ cho biết sẽ xác định cách thức “kết hợp các phát hiện vào việc kiểm tra thời gian chờ đợi khác biệt” trước ngày 1 tháng 4 năm 2025.

Một khuyến nghị quan trọng khác là IRCC phải hành động để giải quyết tình trạng tồn đọng do “sự chậm trễ trong quá trình xử lý trong phạm vi kiểm soát của mình – bao gồm cả các hành động và theo dõi của viên chức”.

Bộ giải thích rằng hầu hết các chương trình thường trú không có giới hạn số lượng đầu vào (ngoại trừ các chương trình do Express Entry quản lý). Một nguyên mẫu cho hệ thống giám sát toàn diện sẽ được thiết lập nhằm xác định chính xác các hoạt động cần thiết trong các giai đoạn xử lý đơn nộp khác nhau sẽ được phát triển trước ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Kết hợp khối lượng công việc với nguồn lực

Báo cáo của OAG cho thấy có sự không phù hợp giữa các nguồn lực được phân bổ cho một số văn phòng IRCC. Ví dụ, người ta phát hiện ra rằng, văn phòng ở Dar es Salaam (Tanzania) có khối lượng công việc được giao lớn hơn khoảng năm lần so với văn phòng ở Rome (Ý), mặc dù có số lượng nhân viên tương đương.

IRCC cho biết, sự chênh lệch một phần là do số lượng đơn đăng ký bằng giấy cao hơn ở một số văn phòng, khiến việc chia sẻ khối lượng công việc trở nên khó khăn hơn. Nhiều hồ sơ tại các văn phòng này là diện tị nạn hoặc gia đình, thường yêu cầu một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Nhiều cuộc phỏng vấn trong số này đã bị tạm dừng trong suốt đại dịch COVID-19, góp phần gây ra tình trạng tồn đọng năm 2022.

IRCC đang nghiên cứu phát triển một công cụ để giám sát đầu ra liên quan đến lượng đơn tồn đọng và xác định những khoảng thời gian chờ đợi của người nộp đơn. Công cụ này sẽ được phát triển trước ngày 1 tháng 4 năm 2024.

IRCC cũng nhằm mục đích phân công khối lượng công việc phù hợp với các nguồn lực sẵn có. Để làm như vậy, IRCC sẽ kiểm tra việc phân bổ nguồn lực dựa trên mức độ nhập cư mục tiêu và “tiếp tục bố trí nhân viên và phân bổ nguồn lực dựa trên các hoạt động dự kiến hàng năm”.

Lượng đơn đăng ký tồn đọng hiện đã tích lũy đối với những người nộp đơn từ châu Phi cận Sahara do năng lực văn phòng hạn chế. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, IRCC đặt mục tiêu hoàn thành đánh giá việc tạo ra vị trí và bố trí nhân sự trong khu vực. Cơ quan này cũng sẽ hoàn thành việc ưu tiên và phân bổ các nguồn lực tạm thời khi cần thiết để hỗ trợ quá trình xử lý đơn diện tị nạn.

Giám sát việc sử dụng AI trong việc ra quyết định

Cuối cùng, OAG khuyến nghị IRCC “kiểm tra kết quả khác biệt trong thời gian xử lý liên quan đến việc triển khai các công cụ ra quyết định tự động” và nỗ lực giảm chênh lệch bằng cách phân bổ lại đủ nguồn lực cho các đơn nộp được chuyển sang xử lý thủ công.

IRCC ngày càng phụ thuộc vào số hóa và sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số khía cạnh xử lý bao gồm:

  • Tự động hóa việc xác định tính đủ điều kiện tích cực.
  • Phân phối đơn đăng ký PR giữa các viên chức dựa trên đặc điểm của đơn nộp.
  • Xác định các đơn nộp có thể yêu cầu xác minh bổ sung.
  • Phân bổ khối lượng công việc.
  • Tạo “chú thích” tóm tắt thông tin cơ bản về từng khách hàng để giảm bớt việc tìm kiếm của nhân viên trong Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu.
  • Phân loại email của khách hàng để trả lời nhanh hơn và trả lời các câu hỏi của khách hàng bằng cách cung cấp thông tin công khai.
  • Đánh giá sinh trắc học.

Điều này đã được chứng minh là thành công trong việc đẩy nhanh thời gian xử lý cho một số đơn nộp. Ví dụ, tháng 6 năm ngoái, cựu Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã thông báo rằng những công cụ này đã giúp IRCC xử lý 98% đơn xin TRV của vợ/chồng.

Để đáp lại khuyến nghị IRCC phân bổ lại một số nguồn lực nhằm cải thiện thời gian xử lý khác biệt, Bộ cho biết họ sẽ kiểm tra và giám sát quá trình xử lý các đơn đăng ký PR hiện đang được hưởng lợi từ việc sử dụng công nghệ ra quyết định tự động.

Nếu IRCC xác định rằng cần phải thực hiện thêm các hành động để giảm thời gian chờ đợi chênh lệch thì các hành động này sẽ được thực hiện đầy đủ trước tháng 4 năm 2025.

(Theo CIC News)

Xem thêm: 

————–
Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.
Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 | 0901.116.099 để được hỗ trợ nhanh nhất.
———————-
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS
VIỆT NAM
🏢: Tầng 14, HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
🏢: 9 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
📞: 078.223.1777 | 0901.116.099
CANADA
1339 Kingsway, Vancouver, British Columbia, V5V 3E3
📞: 778.883.8902
✉️: info@rvs.vn


 

Facebook
Twitter
LinkedIn