Dự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh, an toàn vốn đầu tư với dự án EB-5 vùng nông thôn, cấu trúc vốn tốt, tỷ lệ việc làm 180%.

Hội đủ các yếu tố cần thiết để làm nên một dự án EB-5 tốt tại thời điểm hiện tại, Dự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Xây…

Continue ReadingDự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh, an toàn vốn đầu tư với dự án EB-5 vùng nông thôn, cấu trúc vốn tốt, tỷ lệ việc làm 180%.

Dự án EB-5 2024: TALUS Silver Rock La Quinta – Vượt 400% yêu cầu việc làm, an toàn thẻ xanh, hoàn vốn chỉ từ 4 năm, chủ đầu tư và trung tâm vùng danh tiếng.

Không chỉ hội đủ tất cả yếu tố cần thiết cho một dự án EB-5 an toàn vốn và sở hữu thẻ xanh thành công cho nhà đầu tư, dự…

Continue ReadingDự án EB-5 2024: TALUS Silver Rock La Quinta – Vượt 400% yêu cầu việc làm, an toàn thẻ xanh, hoàn vốn chỉ từ 4 năm, chủ đầu tư và trung tâm vùng danh tiếng.

Sở hữu thẻ xanh Mỹ thành công và an toàn vốn với dự án EB-5 Thompson Palm Springs của chủ đầu tư tên tuổi: Hyatt Hotels

Thompson Palm Springs là dự án xây dựng đã khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2024 cho thương hiệu nổi tiếng Hyatt Hotels. Nhà phát triển dự…

Continue ReadingSở hữu thẻ xanh Mỹ thành công và an toàn vốn với dự án EB-5 Thompson Palm Springs của chủ đầu tư tên tuổi: Hyatt Hotels