Dự án EB-5 vùng nông thôn South Face Village at Okemo: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh chóng, hoàn vốn 800,000 USD chỉ sau 4 năm

Với thế mạnh là dự án EB-5 thuộc vùng TEA nông thôn, dự án Xây dựng Căn hộ Cao cấp South Face Village at Okemo giai đoạn 2 giúp nhà…

Continue ReadingDự án EB-5 vùng nông thôn South Face Village at Okemo: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh chóng, hoàn vốn 800,000 USD chỉ sau 4 năm

Dự án EB-5 CMB Group 88 Hillwood Detroit Fairgrounds: Đã tạo đủ việc làm, an toàn thẻ xanh, hỗ trợ vay đến 350,000 USD cho nhà đầu tư

 Dự án EB-5 CMB Group 88 Hillwood Detroit Fairgrounds xây dựng Hai cơ sở logistic nằm trong vùng TEA hiện đã tạo hơn 10 việc làm/nhà đầu tư EB-5 đảm…

Continue ReadingDự án EB-5 CMB Group 88 Hillwood Detroit Fairgrounds: Đã tạo đủ việc làm, an toàn thẻ xanh, hỗ trợ vay đến 350,000 USD cho nhà đầu tư