VISA BULLETIN – BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 6/2024: MỘT THÁNG ĐỨNG YÊN VỚI TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB

So với tháng 5/2024, tất cả ngày ưu tiên/ngày hành động cuối của các chương trình định cư diện EB trên bản tin visa bulletin tháng 6/2024 đối với Việt…

Continue ReadingVISA BULLETIN – BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 6/2024: MỘT THÁNG ĐỨNG YÊN VỚI TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB

VISA BULLETIN – BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 5/2024: NGÀY ƯU TIÊN CHƯƠNG TRÌNH EB-3 ĐỨNG YÊN

Chương trình EB-1, EB-5 có ngày ưu tiên ở bảng A và B tiếp tục “Current – Hiện tại” cho thấy visa EB-1, EB-5 sẵn sàng cấp phát. Nhà đầu…

Continue ReadingVISA BULLETIN – BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 5/2024: NGÀY ƯU TIÊN CHƯƠNG TRÌNH EB-3 ĐỨNG YÊN