Grenada đã cấp bao nhiêu hộ chiếu diện đầu tư trong nửa đầu năm 2022?

Nửa đầu năm 2022, Grenada ghi nhận số lượng đơn đăng ký chương trình đầu tư quốc tịch Grenada được xét duyệt tăng 30%. Liên tục 5 năm gần đây,…

Continue ReadingGrenada đã cấp bao nhiêu hộ chiếu diện đầu tư trong nửa đầu năm 2022?