Công dân những quốc gia nào không được tham gia Chương trình Đầu tư Quốc tịch Grenada?

Cùng với sự ra mắt của IMA Grenada, Cơ quan Di cư Đầu tư này vừa ban hành thông tư với danh sách các quốc gia không đủ điều kiện…

Continue ReadingCông dân những quốc gia nào không được tham gia Chương trình Đầu tư Quốc tịch Grenada?

Đầu tư Quốc tịch Grenada: Chi phí thấp, xét duyệt nhanh, quyền lợi lớn, thuận lợi giao thương toàn cầu

Tuy là một đảo quốc ở Caribbean nhưng thế mạnh ngoại giao đã giúp Grenada mang đến nhiều đặc quyền về tự do di chuyển, giao thương với 143 quốc…

Continue ReadingĐầu tư Quốc tịch Grenada: Chi phí thấp, xét duyệt nhanh, quyền lợi lớn, thuận lợi giao thương toàn cầu