Start-up Visa Canada 2024: Các yêu cầu và danh sách tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được chính phủ Canada chỉ định

Thị thực khởi nghiệp Start-up Visa (SUV) được công nhận là chương trình nhập cư, sở hữu PR Canada nhanh, hiệu quả dành cho doanh nhân khắp thế giới, trong…

Continue ReadingStart-up Visa Canada 2024: Các yêu cầu và danh sách tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được chính phủ Canada chỉ định