Định cư Canada: Những thay đổi đối với chương trình Start-up Visa và Self-Employed Persons kể từ 30/4/2024

(Theo CIC News) Bộ trưởng Di trú Marc Miller đã công bố những thay đổi quan trọng đối với các chương trình Start-up Visa (Thị thực khởi nghiệp) và Self-Employed…

Continue ReadingĐịnh cư Canada: Những thay đổi đối với chương trình Start-up Visa và Self-Employed Persons kể từ 30/4/2024

PTE Core đã được IRCC chấp nhận làm quy chuẩn yêu cầu tiếng Anh trong các chương trình định cư Canada

Kể từ ngày 30/01/2024, Chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Anh Pearson Test of English (PTE) Core được chấp nhận cho tất cả các chương trình định cư ngoại trừ diện…

Continue ReadingPTE Core đã được IRCC chấp nhận làm quy chuẩn yêu cầu tiếng Anh trong các chương trình định cư Canada