Bản tin visa Mỹ 04/2023: Thị thực EB-1, EB-3, EB-5 sẵn sàng cấp phát cho Việt Nam

Theo bản tin visa bulletin (chiếu khán) tháng 4/2023 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Visa EB-1, EB-3 (diện skilled worker), EB-5 (tất cả các diện) đều có…

Continue ReadingBản tin visa Mỹ 04/2023: Thị thực EB-1, EB-3, EB-5 sẵn sàng cấp phát cho Việt Nam