Visa Bulletin – Bản Tin Thị Thực Mỹ Tháng 4/2024: Lịch phát hành visa EB-1, EB-5, EB-3 diện lao động phổ thông giống tháng trước

Chương trình EB-1, EB-5 tiếp tục “Current – Hiện tại” cho thấy visa EB-1, EB-5 sẵn sàng cấp phát. Chương trình EB-3 diện lao động kỹ năng có ngày hành…

Continue ReadingVisa Bulletin – Bản Tin Thị Thực Mỹ Tháng 4/2024: Lịch phát hành visa EB-1, EB-5, EB-3 diện lao động phổ thông giống tháng trước

Bản tin visa Mỹ 04/2023: Thị thực EB-1, EB-3, EB-5 sẵn sàng cấp phát cho Việt Nam

Theo bản tin visa bulletin (chiếu khán) tháng 4/2023 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Visa EB-1, EB-3 (diện skilled worker), EB-5 (tất cả các diện) đều có…

Continue ReadingBản tin visa Mỹ 04/2023: Thị thực EB-1, EB-3, EB-5 sẵn sàng cấp phát cho Việt Nam