Sở hữu thẻ xanh Mỹ với dự án EB-5 Group 90 Xây dựng khu dân cư: Sự thành công được bảo chứng của trung tâm vùng CMB và nhà phát triển Hillwood

  • Post author:
  • Post category:MỹTin tức

Với lịch sử thành công ấn tượng của cả hai bên, dự án EB-5 hợp tác lần thứ 39 của Trung tâm vùng CMB và Tập đoàn Xây dựng Hillwood…

Continue ReadingSở hữu thẻ xanh Mỹ với dự án EB-5 Group 90 Xây dựng khu dân cư: Sự thành công được bảo chứng của trung tâm vùng CMB và nhà phát triển Hillwood

Quy định mới của USCIS về gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh Mỹ 2 năm từ tháng 01/2023

Trên website của USCIS đã đăng tải thông báo chính thức rằng từ tháng 01/2023, Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) kéo dài thời hạn có hiệu lực…

Continue ReadingQuy định mới của USCIS về gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh Mỹ 2 năm từ tháng 01/2023